Prieskum záujmu o diakonie

Milí členovia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku. Centrálna diakonia jednoty HSŽ na Slovensku (ďalej len CDJ) organizuje 8.2.2020 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne VI. kongregáciu zodpovedných HSŽ na Slovensku na tému Diakonie v Hnutí Svetlo-Život. Na kongregáciu sú pozvaní všetci členovia HSŽ na Slovensku, ktorým leží na srdci naše Hnutie a jeho budúcnosť.

 

V rámci popoludňajšieho programu kongregácie budú prebiehať workshopy zamerané na jednotlivé typy diakonií, kde budete môcť stretnúť ľudí, ktorí majú záujem slúžiť v týchto diakoniách. Budete sa môcť dozvedieť viac o konkrétnych diakoniách, ale aj prispieť svojimi predstavami do diskusie o tom, ako by mohli jednotlivé diakonie fungovať na Slovensku. Tento prieskum umožní CDJ navrhnúť workshopy tak, aby čo najlepšie reflektovali záujem a počet účastníkov v jednotlivých workshopoch. Prosíme Vás o Vaše odpovede na otázky z tohto dotazníka do 15.12.2019. Ďakujeme! 

členovia CDJ

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/JRMyfPwFD8nyunsYA

Slobodní či neslobodní?

Úvaha o slobode vo svetle 30. výročia Nežnej revolúcie. Najmä slová o slobode nech nás povzbudia... 

Je čas zamyslieť sa nad posolstvom novembra roku Pána 1989 tak, ako to robím skoro každý rok v tomto dušičkovom čase. Tlačí nás to akosi automaticky do pozície spomienok a rekapitulovania. Aby to nebolo len o historickom exkurze, ale aj o prepojení s dneškom, budem sa snažiť to premostiť aj do dnešného dňa. Pozitíva aj negatíva tohto rozpätia rokov by sa dali spísať do dvoch stĺpcov, ale to už nechám na každého z vás. Na každého, kto chce a kto si pamätá dobu pred, aj po novembri 1989. Nech je to taká domáca úloha, ku ktorej vás tiež pozývam. Nech to budú stĺpce roku Pána 1989 a roku Pána 2019.

Čítať ďalej: Slobodní či neslobodní?

Heslo formačného roku 2020/2021 uzrelo svetlo sveta

Na stretnutí poľskej CDJ dňa 12.X.2019, Duch Svätý inšpiroval zúčastnených tam k rozhodnutiu o tom, ako bude znieť heslo na nový formačný rok 2020/2021. Heslo roka má za cieľ upriamiť pozornosť a snahu celého hnutia na určitú časť nášho osobného života, či života spoločenstva, ktorú sa následne hnutie snaží intenzívnejšie prežívať v svojej formácii. Heslo formačného roku 2020/2021 znie: Zrelosť v Kristovi. Poinformoval o tom generálny moderátor HSŽ o. M. Sendek.

- oP-

Formačný víkend Združenia Diakonia HSŽ

Je potrebné, aby sa Cirkev príliš nezameriavala na seba, ale predovšetkým odrážala Ježiša Krista. To znamená s pokorou uznať, že niektoré konkrétne veci sa musia zmeniť, a preto je potrebné, aby zachytila vízie, ba aj kritiku mladých. (CHV 39)

Christus Vivit - Kristus žije

V duchu tejto kerygmatickej výzvy, ktorú zvolil sv. otec František za názov exhortácie, ktorú vydal v marci 2019 ako dokument inšpirovaný biskupskou synodou o mládeži v októbri 2018 v Ríme pozývame všetkých členov Združenia Diakonia HSŽ na Slovensku na formačný víkend v dňoch 8.-10.11.2019 do bývalého kňazského seminára v Badíne (okr. Banská Bystrica) s pozvaným hosťom o. Dominikom Markošom, farárom farnosti Sliač.

Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Pochválený Ježiš Kristus!

 

Je to asi prvýkrát čo sa obraciam na vás – na všetkých členov HSŽ, ktorí ste zaangažovaní s prosbou o spropagovanie filmu. Tento film vstupuje už do kín je výnimočný a jeho šírenie je v úplnom súlade s charizmou a dielom, ktoré šírime v rámci Kruciaty oslobodenia človeka. Veľmi naliehavo prosím a vyzývam o podporu tohto filmu na všetkých linkách: oblastné stránky, Facebook, WhatsApp, Messenger, smsky a pod.

Generálny moderátor Marek Sendek

 

Čítať ďalej: Výzva generálneho moderátora: Neplánované

Ďalšie články...

  1. Audio reportáž zo sympózia KOČ
  2. Správa a foto z celoslovenského dňa spoločenstva
  3. Prečo sloboda?
  4. Nová kniha: Vyslobodení a vyslobodzujúci

Stránka 1 z 40

2%

Prihlásenie