Pozvanie na duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia človeka

Kruciata oslobodenia človeka pozýva na duchovné cvičenia s témou:

Svätosť naša každodenná,

ktoré sa uskutočnia 10.-12.5.2019 v rekolekčnom dome v Smižanoch.

Informácie pre prihlasovanie nájdete v pozvánke [.pdf].

Pár slov k začiatku pôstu...

Milovaná oázová rodina, srdečne Ťa pozdravujem!

Na úvod pôstneho obdobia mi dovoľ, aby som sa Ti prihovoril. Začíname prežívať milostivý čas, deň spásy, ktorý nás má pripraviť na ústredné tajomstvo celého liturgického roka – na posvätné Trojdnie umučeného, pochovaného a zmŕtvychvstalého Krista, počas ktorého si budeme na veľkonočnú vigíliu obnovovať naše krstné sľuby, budeme si obnovovať našu zmluvu s Pánom uzavretú pri našom krste.

Čítať ďalej: Pár slov k začiatku pôstu...

SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

Zdieľanie z kongregácie na Jasnej Gore v Czestochowej.

V dňoch 22.- 25.2.2019 v Czestochowej sa uskutočnila 44. Kongregácia zodpovedných Hnutia Svetlo-Život, ktorej sme sa zúčastnili za slovenskú oázu. Heslom boli slová  SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Táto téma nadväzuje na 40. Výročie vzniku Kruciaty Oslobodenia Človeka, ktorá sa stala odpoveďou Otca zakladateľa Božieho služobníka Františka Blachnickeho na výzvu pápeža sv. Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť  a slobodu.

Čítať ďalej: SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

Obetovanie Pána – Deň svetla

Milovaná oázová rodina!

 

Dnešný sviatok Obetovania Pána, ktorý sa na kresťanskom Východe nazýva sviatkom Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nám pripomína udalosť, ktorá je opísaná v 2. kapitole Lukášovho evanjelia. Mária s Jozefom prinášajú Ježiša do chrámu, aby ho „predstavili“ Pánovi. Do chrámu prichádzajú aj Simeon a Anna, dvaja starí ľudia s prorockým darom, ktorí v Ježišovi spoznávajú Spásu všetkých národov.

Čítať ďalej: Obetovanie Pána – Deň svetla

44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej

SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

44. Kongregácia zodpovedných sa uskutoční v dňoch 22.-25.2.2019 v Częstochowej.  

Heslom stretnutia je SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Táto téma nadväzuje na 40. výročie vzniku Kruciaty oslobodenia človeka. Je to nielen pripomienka a zhrnutie toho, čo sa vykonalo v oblasti vytvárania novej kultúry, ale je to aj čas na nové výzvy, ktoré stoja pred všetkými, ktorí sa identifikujú s Hnutím Svetlo-Život.

NA KONGREGÁCIU AJ NÁS SLOVÁKOV POZÝVA OTEC MAREK SEDEK, GENERÁLNY MODERÁTOR HNUTIA.

Čítať ďalej: 44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej

Ďalšie články...

  1. Krst Pána
  2. Vianočné prianie 2018
  3. Hnutie Svetlo-Život ako pedagogika nového človeka
  4. Kongregácia o dospelých alebo Aj dospelí majú svoje miesto v oáze

Stránka 1 z 35

2%

Prihlásenie