Z príležitosti 17. novembra

Nežná revolúcia 1989 priniesla slobodu pre jednotlivcov a našu spoločnosť. V tomto čase som bol študentom na Bohosloveckej fakulte v Bratislave. Aj my študenti na tejto škole sme sa zapojili do študentského hnutia. Mal som vtedy taký fajný a šťastný pocit, keď som chodil na bratislavské námestie na demonštrácie organizované študentmi a Verejnosťou proti násiliu. Bol to dobrý pocit. Blažený pocit.

Čítať ďalej: Z príležitosti 17. novembra

40 ROKOV OD ZAČIATKU PÁPEŽSKEJ SLUŽBY SV. JÁNA PAVLA II.

Keď sa blížilo leto alebo aj polčas zimy a v aktívnej činnosti boli oázové rekolekcie, tak som veľmi rád chodil navštevovať jednotlivé oázové skupiny. Najviac som sa snažil dostať sa na večer pohody. Mal som veľmi rád posedenia pri ohni a počúvať ako spievate a aj niekedy ako vtipkujete.  Moji milovaní, ale najdôležitejšie je niečo iné - a to, že si dávajte vysoké požiadavky.

Slová Jána Pavla II. dňa 8.6.1979.

Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018

V Kostole sv. Martina v Lipanoch sa uskutočnila prednedávnom ďakovná slávnosť pri príležitosti 25. výročia oázového spoločenstva Hnutia Svetlo-Život / HSŽ / a 10. výročia iniciatívy Kruciaty oslobodenia človeka / KOČ / v meste a okolí.

Čítať ďalej: Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018

Anka, ďakujeme, že si...

Blahorečenie Anky je veľké požehnanie pre všetkých. V dobe, keď sa nám predkladajú nevhodné vzory správania. Mnohé závislosti ako alkohol, cigarety, nakupovanie, neviazanosť vo vzťahoch sú cool. A pred týmto valcom, ktorý sa rúti hlavne z médii a valcuje slobodu zmýšľania, hlavne mladého človeka, ktorý sa často prispôsobuje tomu, čo vidí a počuje, sa ťažko uniká. A ani nevie ako a kedy sa stáva otrokom a dostáva sa do začarovaného kruhu neslobody. A do tohto všetkého prichádza vzor Anky. Obyčajné dievča. Veselé, priateľské, zodpovedné, zbožné a pracovité. Obyčajne neobyčajná. Jej príbeh života obletel Slovensko. A oslovil nielen mladých, ale všetky generácie. Čistota života nás robí skutočne šťastnými.

Čítať ďalej: Anka, ďakujeme, že si...

Hodnotenie letných oázových duchovných cvičení 2018 + svedectvá

Aj v tomto lete sa zrealizovali na mnohých miestach Slovenska oázové duchovné cvičenia rôzneho typu a stupňa pre deti, mládež, dospelých a celé rodiny. Napr. Oáza nového života I., II., III. stupňa,  Oáza Božích detí, Oázové rekolekcie animátorov rodín, Oázové leto a iné tematické programy a kurzy. Hodnotenie týchto oázových akcii bolo na podujatí pod názvom ZLET, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 9. 2018 na Prešovskej Kalvárii v centre Hnutia Svetlo-Život (HSŽ).  

Čítať ďalej: Hodnotenie letných oázových duchovných cvičení 2018 + svedectvá

Ďalšie články...

  1. Domáca Cirkev - rodinná vetva HSŽ - a naša mládež
  2. Pozvanie na sympózium KOČ
  3. Pozvánka na ZLET 2018
  4. Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

Stránka 1 z 34

2%

Prihlásenie