VIII. púť Hnutia Svetlo-Život a Kruciaty oslobodenia človeka