Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

V turíčny víkend  7.- 9.6.2019 sa uskutočnila v centre Hnutia Svetlo-Život na Kalvárii v Prešove Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz, ktorá je začiatkom a vstupom do letného duchovného programu.

Čítať ďalej: Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

Svätosť naša každodenná

           To bola téma tohoročných duchovných cvičení KOČ. Zišli sme sa sedemnásti, opäť v Smižanoch, v dňoch 10 -15.5.2019. Viedli ich moderátorský manželský pár  Štefan a Miriam Kleinovci a duchovný otec Jozef Heske.

Čítať ďalej: Svätosť naša každodenná

Pozvanie: Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia

Pozývame všetkých, ktorí majú hlbší záujem spoznať a prijať Kristov dar slobody, ktorým môžeme aj poslúžiť, na oázové rekolekcie diakonie oslobodenia s témou „Vyslobodení a vyslobodzujúci“.

Informácie pre prihlásenie nájdete na plagáte.

Príprava na 40. výročie vzniku diela KOČ

Drahí členovia a kandidáti KOČ!

 

Otec Wojciech Ignasiak, poľský moderátor KOČ napísal a poslal povzbudenie k duchovnej príprave na 40. Výročie vzniku KOČ.

 

Čítať ďalej: Príprava na 40. výročie vzniku diela KOČ

Pár slov k začiatku pôstu...

Milovaná oázová rodina, srdečne Ťa pozdravujem!

Na úvod pôstneho obdobia mi dovoľ, aby som sa Ti prihovoril. Začíname prežívať milostivý čas, deň spásy, ktorý nás má pripraviť na ústredné tajomstvo celého liturgického roka – na posvätné Trojdnie umučeného, pochovaného a zmŕtvychvstalého Krista, počas ktorého si budeme na veľkonočnú vigíliu obnovovať naše krstné sľuby, budeme si obnovovať našu zmluvu s Pánom uzavretú pri našom krste.

Čítať ďalej: Pár slov k začiatku pôstu...

Ďalšie články...

  1. SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI
  2. Obetovanie Pána – Deň svetla
  3. 44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej
  4. Krst Pána

Stránka 1 z 36

2%

Prihlásenie