Diakonia slova - objednávky


ONŽ 1°- časť A,B
Cena: 7 €ONŽ 1°- časť C
Cena: 3 €ONŽ 2° časť A + B
Cena: 10 €Tajomstvo exodu - ONŽ 2° - časť C
Cena: 1.3 €Uzatváram s Vami zmluvu – pôstny zápisník po ONŹ II° pre účastníka
Cena: 1 €ONŽ 3° - časť C
Cena: 0.5 €Cesta do spoločenstva po ONŽ 3°
Cena: 1 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (10 zošitov)
Cena: 3.30 €10 krokov príručka pre animátora (sada 10 príručiek)
Cena: 3 €Štyri stretnutia na evanjeliom podľa Jána
Cena: 0.20 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (1. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (2. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (3. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (4. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (5. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (6. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (7. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (8. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (9. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - pre účastníka (10. krok)
Cena: 0.5 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (1. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (2. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (3. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (4. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (5. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (6. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (7. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (8. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (9. krok)
Cena: 0.4 €10 krokov kresťanskej dospelosti - príručka animátora (10. krok)
Cena: 0.4 €Zásady Domácej cirkvi
Cena: 1.5 €Leták Domácej cirkvi
Cena: 0.2 €Stretnutie v kruhu
Cena: 2 €Úloha kňaza v Domácej cirkvi
Cena: 2 €Evanjelizácia a pilotovanie
Cena: 2 €Prvý rok práce rodinných kruhov
Cena: 2 €Druhý rok práce rodinných kruhov, časť A 
Cena: 2 €Druhý rok práce rodinných kruhov, časť B 
Cena: 2.2 €Ikona sv. rodiny 60x87mm – nálepka
Cena: 0.3 €Ikona sv. rodiny 60x87mm – magnetka
Cena: 2 €Hrnček porcelánový
Cena: 3.3 €Komunikácia v manželstve a rodine
Cena: 2.5 €Dva životy v jednom svetle
Cena: 3 €Pohľady vo svetle milosti
Cena: 1 €


---

Objednávka
Počet ks Položka Cena Kód  

Prihlásenie