Počiatky Centra HSŽ

2005 - 2006 Centrum HSŽ

V r. 2005 farská rada farnosti Prešov-mesto ponúkla Kalváriu na Centrum HSŽ. Následne v r. 2006 to bolo odobrené arcibiskupským úradom v Košiciach a začali sa opravy budovy bývalej školy pre účely HSŽ. Bolo dohodnuté, že farnosť pripraví budovu tak, aby mohla slúžiť na tento účel. Termín ukončenia opráv bol dohodnutý na jún 2007, kedy malo byť centrum spustené. Keďže tento termín opráv sa nepodarilo dodržať - a ani ďalšie 2 predĺžené termíny (január 2008 a jún 2008), do rekonštrukčných prác sa rozhodlo hnutie vstúpiť aktívne. ...

7.12.2005
Aj záhradka bola útulná :)7.12.2005
Takto vyzerala budova zo zadnej strany keď tu Pán naplánoval naše centrumCentrum -- stav zo 7.12.20057.12.2005 - dalo sa tu nájsť kadečo
14.1.2006
"Toto je naše centrum. Aleluja!" (Aďa dokonca mala aj nejaký obraz. Žeby z tej omietky?)

2008-07-14 Začiatky v Centre

Od 1.7.2008 bol pre službu NM v HSŽ uvoľnený z farskej pastorácie svojim biskupom o. Peter. Tento oslovil 4 mládencov z HSŽ, ktorí sa rozhodli vytvoriť spoločenstvo života a služby pre centrum od 1.9.2008. Keďže budova ešte nebola obývateľná, o. Peter sa dočasne presťahoval k rodičom a prebral zodpovednosť za organizovanie rekonštrukčných prác. (Pozn. red.: Muži, ktorých vidíte na záberoch nie sú spomínaní mládenci. :D)

Odstraňovanie starých farieb z okenných rámov. Hoci ich držala pohromade práve už len tá farba.Tu bude sprchovací kútHoci z vonku to tak nevyzerá, za týmito oknami prebiehajú intenzívne práce.Lešenie z prednej strany (zatiaľ ešte na ňom nikto nebol, takže stojí)
Naše sympatické "väzenie" :)"Keď budete dobrí, potečie aj voda."o. Peter: "Konečne som našiel nástroj, ako presvedčiť chalanov pre život v centre."... na toto miesto má prísť nanovo svetlo a vytrysknúť tu život.Murár: "Aký (píp) mi zobral kladivo?"Dokonca je aj podchodné
Dúfajme, že teplo nám bude nielen v júli, ale aj januári."Tečie už aj teplá?"
"Zatiaľ žiadna.""Pán majster... nejako vám to šikmo ide!" (Ty máš šikmé oči, ty číňan.) :)"Pokiaľ vám nepotečie, zatiaľ používajte tú, ktorú máte v kolene."HAKI lešenie - najnovšia verziaPrešov leží hnutiu pri nohách...

2%

Prihlásenie