Oznamy Centra

 

 

Liturgické oznamy na obdobie 9.-15.4.2018

 

1. Liturgický program:

  

pondelok, 9.4.2018, Zvestovanie Pána, slávnosť

17.40 h - pobožnosť sv. ruženca

18.00 h - sv. omša

 

utorok, 10.4.2018

sv. omša nebude

 

streda, 11.4.2018

17.40 h - pobožnosť sv. ruženca

18.00 h - sv. omša

 

štvrtok, 12.4.2018

17.15 h - sv. omša KOČ (kláštor Sancta Maria)

18.00 h - eucharistická adorácia

 

 piatok, 13.4.2018

17.40 h - pobožnosť sv. ruženca

18.00 h - sv. omša

 

 3. veľkonočná nedeľa, 15.4.2018

10.00 h - sv. omša

 

2%

Prihlásenie