Oznamy Centra

 

Liturgické oznamy na obdobie 4.-10.6.2018

 

1. Liturgický program:

  

 

pondelok - streda, 4.-6.6.2018

18.00 h - pobožnosť sv. ruženca + litánie

18.30 h - sv. omša

 

štvrtok, 7.6.2018

18.00 h - sv. omša (konkatedrála)

18.45 h - eucharistická poklona

 

piatok, 8.6.2018, Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša, slávnosť

18.00 h - pobožnosť sv. ruženca + litánie

18.30 h - sv. omša

 

 

nedeľa, 10.6.2018

10.00 h - sv. omša

 

2. Dňa 8.6.2018 vo štvrtok je sviatok Najsvätejšieho Srdca JK. Sv. omša na Kalvárii bude o 18.30 h. Srdečne pozývame. 

2%

Prihlásenie