Oznamy Centra

Liturgické oznamy na obdobie od 10. do 16.6.2019

 

1. Liturgický program

pondelok, 10.6.2019

sv. omša nebude

 

utorok-štvrtok, 11.-13.6.2019

17.30 h - pobožnosť sv. ruženca + litánie k Najsv. srdcu Ježišovmu

18.00 h - sv. omša

 

piatok, 14.6.2019

sv. omša nebude


 

Nedeľa Najsv. Trojice, 16.6.2019

14.00 h - sv. omša 

 

2%

Prihlásenie