Oznamy Centra

Liturgické oznamy na obdobie od 10. do 16.2.2020

 

1. Liturgický program

 

pondelok, 10.2.2020

17.40 h - sv. ruženec

18.00 h - sv. liturgia

 

utorok, 11.2.2020

sv. omša nebude

 

streda, 12.2.2020

17.40 h - sv. ruženec

18.00 h - sv. liturgia

 

štvrtok, 13.2.2020.2.2020

18.00 h - sv. omša (konkatedrála)

 

piatok, 14.2.2020

17.40 h - sv. ruženec

18.00 h - sv. liturgia

 

nedeľa, 16.2.2020

10.00 h - sv. omša

 

2. Oznamujeme, že sväté omše sú ešte stále v kostole sv. kríža; nie v centre.

3.Tento týždeň je Národný týždeň manželstva, v rámci ktorého bude vo štvrtok sv. omša v konkatedrále. Srdečne vás na ňu pozývame. Hl. celebrantom bude Mons. M. Forgáč, pomocný košický biskup.

2%

Prihlásenie