Oznamy Centra

Liturgické oznamy na obdobie od 2. do 8.12.2019

 

1. Liturgický program

 

pondelok, 2.12.2019

17.40 h - sv. ruženec

18.00 h - sv. omša

 

utorok- štvrtok, 3.-5.12.2019

18.00 h - sv. omša (konkatedrála) triduum pred odpustom

 

piatok, 6.12.2019, sv. Mikuláša, biskupa, slávnosť

9.00 h - sv. omša (konkatedrála) odpustová

 

sobota, 7.12.2019

11.00 h - sv. omša (Gymnázium sv. Moniky)

 

nedeľa, 8.12.2019

10.00 h - sv. omša

 

2. Dňa 6.12.2019 je titulárny sviatok farnosti Prešov - mesto, na území ktorej je aj centrum HSŽ. Z tohoto dôvodu sa zapojíme do spoločnej oslavy tohoto sviatku farnosti. Od 3. do. 5.12.2019 bude prebiehať pri večerných sv. omšiach v konkatedrále o 18.00 h duchovné triduum prípravy. Slávnostná odpustová sv. omša bude 6.12.2019 o 11.00 h. Hl. celebrant bude Mons. M. Forgáč, pomocný košický biskup. Srdečne pozývame.

3. Dňa 7.12.2019 bude na GsM v Prešove Deň spoločenstva s nasledovným programom:

9.00 Stánok stretnutia
9.30 Ranné chvály 
10.00 Káva a čaj pre dospelých, 
           deti majú vlastné aktivity 
11.00 Svätá omša v kaplnke 
12.00 Svätý Mikuláš 
12.15 Obed v Spirite / podľa vlastnej réžie
13.45 Katechéza
14.30 Skupinky 
15.30 Svedectvá
16.00 Záver
 

 

2%

Prihlásenie