Oznamy Centra

 

 

Liturgické oznamy na obdobie 18.-24.9.2017

 

1. Liturgický program:

  

Pondelok - streda, 18.-20.9.2017

18.10 h - pobožnosť sv. ruženca

18.30 h - sv. omša

 

štvrtok, 21.9.2017

16.30 h - sv. omša za život (u františkánov)

 

piatok, 22.9.2017

18.10 h - pobožnosť sv. ruženca

18.30 h - sv. omša

 

nedeľa, 24.9.2017

9.00 h - sv. omša

 

2. Vo štvrtok, 21.9.2017 pozývame všetkých (najmä však diakoniu života) na sv. omšu za život k františkánom o 16.30h. Po omši bude v kláštore agapé.

Prihlásenie