Centrum HSŽ - Vízia

Vízia

 

 

Vízia práce a činnosti Centra Hnutia Svetlo-Život

 

Načo je vlastne Centrum potrebné?

Predkladám vám dôvody, prečo si myslím, že by malo byť a najmä pracovať a nám slúžiť, pretože doposiaľ boli v týchto aktivitách neustále problémy s miestom:

 

Víziu a ciele Hnutia plánujeme na Kalvárii v Prešove realizovať na niekoľkých úrovniach, a to:

 • Úroveň riadenia chodu a služby jednoty Hnutia Svetlo-Život.

 • Úroveň rozvoja duchovného života členov Hnutia Svetlo-Život.

 • Úroveň priamej služby v miestnej farnosti.

 •  

  Ad 1.

  Ide o vytvorenie:

  • sídla národného moderátora Hnutia Svetlo-Život a pomocníkov zabezpečujúcich riadny chod domu
  • sídla moderátora KOČ
  • miesta pre komunitu  (INMC a iné)
  • sprístupnenie formačných materiálov Hnutia Svetlo-Život
  • vytvorenie centra Školy animátorov

   

  Ad 2.

  • stretnutie Centrálnej diakonie moderátora
  • oázy modlitby - OM
  • stretnutia malých skupín a kruhov DC
  • Obetovanie Pána – Deň svetla v HSŽ – 2. 2.  – tento deň sa pri svätej omši posväcujú oázové sviece, ktoré budú jednotlivé spoločenstvá používať v rámci letných oázových duchovných cvičení.
  • Celoslovenské konferencie HSŽ
  • Veľkonočné trojdnie
  • Centrálna Oáza Matka
  • evanjelizačné programy
  • letné 15-dňové oázové duchovné cvičenia v troch turnusoch
  • ZLET: Zhodnotenie letných duchovných cvičení
  • Stretnutia Centrálnej diakonie Domácej Cirkvi, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život a jej aktivity
  • Stretnutia diakonie KOČ – Kruciáty oslobodenia človeka a jej aktivity


  Ad.3

  • verejné adorácie
  • stretnutia iných spoločenstiev a skupín
  • modlitby chvál
  • evanjelizačné akcie, „tématické víkendovky“
  • sväté omše

   

   

   

  2%

  Prihlásenie