Centrum HSŽ - Ako podporiť Centrum

Ako podporiť Centrum

 

 

Modlitbou

Pravidelnou modlitbou za úspech diela a šírenia evanjelia cez aktivity Centra. Účasťou na sv. omšiach a adoráciách organizovaných v Centre.

Prácou

Osobnou účasťou pri zveľaďovaní hmotných statkov slúžiacich Centru. Informácie sú podávané telefonicky .... doplníme.

Peniazmi

Pravidelné prispievanie - desiatky

Nepravidelný príspevok

Vami zvolený finančný obnos prevádzajte na účet: 520700-4201833568/8360

Do správy pre príjímateľa uvádzajte, na aký cieľ je určený Váš príspevok

 

Za každú pomoc  Ď A K U J E M E

Za priateľov a pomocníkov Centra je pravidelne slúžená sv. omša.

 

2%

Prihlásenie