Púť do Zakamenného na Orave, 9. máj 2009

Milí oázisti!

ImageV roku 2009 si v Hnutí Svetlo-Život pripomenieme niekoľko významných udalostí – jubileí, tak, ako je to uvedenévo výzve generálneho moderátora .

Okrem týchto „poľských“ výročí pripomína si aj Oáza na Slovensku ešte jedno dôležité výročie, a síce uskutočnenie prvých letných oázových duchovných cvičení na území Slovenska - ONŽ I° v Lomnej na Orave. To sa udialo pred 30 rokmi v lete r. 1979.

Osobne sa nazdávam, že táto prvá oáza na Slovensku úzko súvisí s novým závanom Ducha, ktorý sa začal v Poľsku pred tridsiatimi rokmi, po prvej návšteve Jána Pavla II.

Preto by sme nemali prejsť okolo týchto výročí nevšímavo a ľahostajne. Je tu príležitosť poďakovať sa Bohu za dary, ktoré sme dostali vďaka všetkým spomenutým skutočnostiam.

Z tohto dôvodu aj ja pozývam oázistov na Slovensku na

ÏAKOVNÝ DEÒ SPOLOČENSTVA

do Zakamenného na Orave, ktorý sa uskutoční dňa 9. mája 2009.

Image

Toto naše ďakovné putovanie nám má pripomenúť, že dobrotivý Boh nedal svojho Ducha len pred tridsiatimi rokmi, ale dáva ho každému, v každom čase, keď ho od neho prosíme. On nás môže vyburcovať z beznádeje, letargie a spánku k novej obnove.

Preto sme začali deväťmesačnú novénu (v jednote s oázistami v Poľsku) s prosebnou modlitbou o našu obnovu v Duchu Svätom. Povzbudzujem vás všetkých v jednotlivých oblastiach, aby ste sa zapojili do tejto aktivity.

Každý deň sa pomodlime slová modlitby: Nech zostúpi tvoj Duch a obnoví tvárnosť zeme! Tejto zeme! a jeden desiatok sv. ruženca na úmysly, uvedené na jednotlivé mesiace.

Zároveň by som chcel pridať k týmto úmyslom po jednej prosbe, ktorá by sa týkala našich slovenských oázových potrieb:

Október – za schválenie štatútu Diakonie HSŽ na Slovensku na KBS.

November – za rozvoj a požehnanie práce DC na Slovensku, aby rodiny nachádzali v Eucharistii prameň Božej moci pre svoj každodenný život

December – za novovzniknuté Centrum HSŽ na Kalvárii v Prešove, rozvoj života i aktivít v tomto Centre a za nové, mladé pokolenie v Hnutí.

Január – za kňazov pracujúcich v Hnutí, zvlášť za národného moderátora a za nových, horlivých kňazov pre HSŽ.

Február - za dielo evanjelizácie - za odvahu pre osobné svedectvo a evanjelizáciu a tiež za evanjelizačné aktivity.

Marec – za letné oázové duchovné cvičenia – za moderátorov, kňazov, animátorov a účastníkov.

Apríl – za vznik a formovanie diakonií v Hnutí na Slovensku

Máj – vďakyvzdanie za 30 rokov Hnutia Svetlo-Život na Slovensku.

 

Milovaní, v dnešnej dobe sme my, ľudia tejto doby, zvyknutí veľa prijímať a užívať to. Boh nám ponúka oveľa viac, ba najviac. Ponúka nám seba, svojho Ducha. Nech nás obnoví Jeho Duch. Teraz je na to čas.

Nech nás všetkých požehnáva dobrotivý Pán.


 

o. Peter Komanický, národný moderátor

Zbierka na púť

Na potreby organizácie púte môžete prispieť aj finančne na účet 8061549562/0200; var. symbol: 0905; správa pre príjemcu - názov oblasti; Za milodary vopred ďakujeme.

 

 

Súvisiace články

 

 

 

2%

Prihlásenie