55 rokov od vzniku Inštitútu Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi

Niektoré naše sestry pricestovali z Nemecka, ďalšia sestra z Ukrajiny, z Čiech, niektoré z najsevernejších oblastí Poľska. Tarnovský otec biskup počas kázne hovoril „my“, „náš inštitút“ ak budeme počúvať slová Krista tak ako jeho Matka, staneme sa rodinou spojenou nie zväzkami pokrvnými, ale duchovnými, ktoré sú silnejšie ako rodinné putá.

 

 

Od piatka 31. mája do nedele 2. júna 2013 sme sa v Kroščenku nad Dunajcom stretli členky Inštitútu Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi (ďalej INMK) v počte 79 zo 101. Dôvodov na stretnutie celého Inštitútu bolo niekoľko: 50 rokov od prvej Oázy Nepoškvrnenej, 40 rokov od konštitutívneho aktu Hnutia Svetlo-Život, 40 rokov od vzniku Domácej Cirkvi. No najdôležitejšie bolo spoločné slávenie 55. výročia vzniku INMK, ktoré pripadlo na Rok viery.

001

Skladačka z písmen INMK - počas radostného večera

Náš Inštitút povstal zo živej, radikálnej, stálej a horlivej viery zakladateľa Božieho sluhu o. Františka Blachnického, ktorou ho Boh obdaroval v dramatickom momente jeho mladosti, v cele smrti počas 2. svetovej vojny. Vo svojom testamente napísal: „Budovanie, rozvoj WNMK (Wspolnota Niepokalnej Matki Kosciola – skorší názov pre INMK), život v neustálom dialógu s ňou, opora v jej diakonii – to je fascinujúci príbeh môjho života. Začal sa práve súbežne s mojou cestou kňaza. Je to akoby cesta Márie, Pánovej Služobnice po boku Krista – Kňaza.“

INMK sa zrodilo tiež vďaka viere prvých piatich spoluzakladateliek Zuzanny, Doroty, Gizely, Joanny a Zyty. Pred 55 rokmi prijali rozhodnutie, zostali mu verné dodnes a otvorením sa na dar snúbeneckej a materinskej lásky podľa vzoru Nepoškvrnenej vytvorili pre nás podmienky a možnosť ísť touto cestou povolania. Bolo neopakovateľné počúvať ako hovorili o svojom povolaní, o začiatkoch Inštitútu, o živote otca zakladateľa, o charizme, o službe.

„Chcem nás povzbudiť, aby sme boli ešte viac svedkami viery pre seba navzájom: ja pre Teba a Ty pre mňa. Si pre mňa svedkom živého Krista skrze samotný fakt vyvolenia, skrze Tvoju odpoveď na dar povolania. Potrebujem Tvoje svedectvo viery a viem, že Ty potrebuješ moje svedectvo viery viditeľné zo skutkov lásky, postoja odpúšťania, pripravenosti na rezignovanie z vlastných ambícií, vlastnej pravdy, vlastných plánov kvôli realizovaniu Božieho diela zrodeného z obety a z prijatia Kríža.“ povedala vo svojom príhovore p. Jolanta Szpilarewicz, hlavná zodpovedná za INMK.

002

Spoluzakladateľky po 55 rokoch

Kňazi, ktorí nám slúžili, priniesli oživenie Božím slovom. Počas katechézy  nás o. Augustyn Pielanowski na príklade Dávida, ktorý zažil prenasledovanie kvôli ľudskej závisti pozýval k odpusteniu, k tomu že len Boh môže byť zmyslom života, nie iný človek, k túžbe páčiť sa Bohu – Milovanému. Hovoril tiež o dôležitosti každodenného kontaktu s Božím slovom.

Tak ako na každej oáze, aj tu bol čas na katechézu, stretnutie v malej skupine, radostný večer. Bol čas na spoločnú modlitbu aj na stánok stretnutia. Bola príležitosť na rozhovory pri stole aj na rozhovory medzi štyrmi očami. Bol to čas osláv, prestretého nedeľného stola aj čas služby, vzájomnej starostlivosti a počúvania sa. Bol to čas nenápadnej, no stálej a povzbudzujúcej prítomnosti Márie, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi pri nás.

Do Kroščenka sme priniesli ako pozornosť slovenské potraviny a odniesli si nemecké a poľské sladkosti. Nechali sme za sebou Kroščenko zaliate v slzách nekončiacich dažďov a vrátili sa domov, do sveta. Ako nám povedal tarnovský o. biskup Andrzej Jež, máme sa hlavne vrátiť k začiatkom, ku koreňom, k tajomstvu zoslania Ducha Svätého. On nám ukáže cestu ako premieňať svet zvnútra, aby sme boli oázou prekypujúcou Božím životom.

 

 (INMK)

2%

Prihlásenie