Program slovenskej púte HSŽ a KOČ

1

PROGRAM

10,00 hod.

Úvod a modlitby chvál v dolnom  kostole. /Gospel skupina The Weather zo St.
Ľubovne. /

Slovo národného moderátora HSŽ na Slovensku.

10,45 hod.

katechéza na tému: *Znova sa narodiť*. /Katarzyna Owczarek (Kroscienko n/D.
centrum) /

12,00

spoznávanie Centra HSŽ

obed z vlastných zásob.

13,30 hod.

Krížová cesta za oslobodenie slovenského národa a svedectva vo Večeradle bl.
Jána Pavla II. /o. Martin Gaľa (Košice – UPC) a/ /spoločenstvo Lipany///

15,00hod.

príprava na sv. omšu v dolnom kostole

15,30hod.

SV. OMŠA. /Hlavný celebrant o. Viliam Maretta (Slovenská Ves) a kazateľ o.
  Mirek Sleldzinski (Krupina)/

16,30hod.

záver

 

2%

Prihlásenie