Pozvánka na Zlet 2013

Národný moderátor HSŽ posiela všetkým oázistom list s pozvaním na tohoročný zlet v tomto znení:

Blíži sa čas vydania svedectva a poďakovania Bohu za čas letných rekolekcií a duchovných programov, ktoré sa uskutočnili počas prázdnin a dovoleniek.

Preto ťa pozývam na zhodnotenie leta (ZLet).

 

ZLet sa uskutoční v dňoch 6.-7.9.2013 v Centre HSŽ v Prešove na Kalvárii.

Program

Piatok, 6.9.2013

18.00 h - večera a vytvorenie spoločenstva

18.30 h - príprava na sv. omšu

19.00 h - sv. omša s vešperami

20.00 h - modlitba vďakySobota, 7.9.2013

7.00 h - raňajky

7.30 h - stánok stretnutia

8.00 h - ranné chvály

9.00 h - Katechéza

10.00 h - Hodina svedectiev

13.00 h - Obed

14.00 h - Príprava na sv. omšu

14.30 h - Sv. omša

15.30 h - Agapé


Svoju účasť obratom potvrď na tel. č. 0905100410, alebo sekretariathsz(v)gmail.sk, najneskor do štvrtka polnoci.
Uveď akú potrebuješ stravu a taktiež nocľah.

Zletu sa môžu zúčastniť všetci oázisti, ktorí sa chcú povzbudiť.

o.P. Komanický, NM

2%

Prihlásenie