Kongregácia 2014

p1Pozvánka nap2
III. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU
ZODPOVEDNÝCH
Hnutia Svetlo-Život na Slovensku
Šaštín-Stráže, 4.-5.4.2014


Milovaní, zodpovední za charizmu spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život!


Dovoľte mi, aby som Vás opäť čo najsrdečnejšie pozdravil a pozval na III. Národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ. Tohoročná je pre nás významná preto, lebo chceme Bohu poďakovať za 35 rokov života oáz na Slovensku. Z tohto dôvodu Kongregácia vyvrcholí v posledný deň Celoslovenským dňom spoločenstva, kde sa chceme stretnúť ako celé spoločenstvo HSŽ na Slovensku. Keďže tento rok v našej Cirkvi je Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola nášmu národu vždy nablízku, chceme prežiť tohoročnú kongregáciu práve s ňou, v jej náručí. V ňom mnohokrát objala svojho Syna Ježiša - za jeho života i po smrti. Chceme sa nechať objať týmto náručím Matky, kde máme vždy útočište v čase nebezpečenstiev, zápasov, bolestí, kde nájdeme pokoj a radosť. Aj my, oázisti, sme ňou pevne vedení, je pre nás vzorom, darom, Matkou. Ona vedie aj nás po cestách týmto životom. Jej chceme zveriť nanovo naše hnutie, spoločenstvá rodín, kruhy, skupiny mládeže, farnosti, diakonie – všetkých, ktorí vytvárame jej rodinu. Chceme byť s ňou, lebo ona je Matkou nového života, preto je nemysliteľné, aby nebola prítomná pri rodení sa nanovo, po ktorom intenzívne túžime a o čo vrúcne prosíme.


V ďalšom formačnom roku chceme pamätať na odkaz a výzvu sv. otca Františka, ktorý svojou exhortáciou pozýva celú Cirkev k radosti evanjelia. Práve tieto slová, ktorými začína pápež svoj dokument – Radosť evanjelia, sú v hnutí zvolené za heslo roka, ktoré budeme prežívať vo formačnom roku 2014/15.


Generálny moderátor o. Adam Wodarczyk píše: „Je nepochybné, že tento dokument sa pre naše hnutie musí stať programovým vyhlásením, keďže nám dáva podstatné impulzy, ktoré sa týkajú realizácie misie obnovy Cirkvi v kontexte súčasnej doby, charakterizovanej filozofiou postmodernizmu, konzumpcie a relativizmu.(...) Počas rekolekčnej oázy Diakonie jednoty sme objavili, že obsah tohto dokumentu je neobvykle dôležitý pre celú Cirkev; preto po konzultácii s tam prítomnými členmi CDJ, som sa rozhodol zmeniť heslo ročnej práce vo formačnom roku 2014/15 z hesla „Koinonia“ na heslo “Radosť evanjelia“.“


Milí zodpovední za spoločenstvá a skupinky v Hnutí, teším sa na stretnutie s Vami na Kongregácii! Teším sa na vytvorenia spoločenstva v Duchu Svätom okolo Márie, našej Matky, bez ktorej sa nemôžeme narodiť nanovo, a ktorá je prvou nositeľkou radosti tomuto svetu. Nech zostúpi Duch Svätý aj na nás, zhromaždených okolo Márie tak, ako zostúpil v apoštolských časoch vo Večeradle na apoštolov, ktorí sa modlili spolu s ňou a nech vytvorí živú Cirkev, ktorá bude s odvahou a radosťou hlásať evanjelium.


o. Peter Komanický, Národný moderátor HSŽ                                                                                      Prešov 18.3.2014

 

 

Program


Piatok
od 17.00 Registrácia účastníkov
18.00 Krížová cesta
18.45 Svätá omša
19.30 Večera (z vlastných zásob)
20.30 Vytvorenie spoločenstva
21.30 Spoločná večerná modlitba


Sobota
07.30 Stánok stretnutia
08.00 Ranné chvály
08.30 Raňajky
09.15 Modlitba chvál
09.30 Katechéza: Mária, Matka evanjelizácie – o.Jacek Herma, moderátor Centra HSŽ Marianum, Carlsberg, Nemecko
11.00 Občerstvenie
11.30 Príprava na liturgiu
12.00 Eucharistia
13.00 Obed
15.00 Práca v skupine
16.30 Syntéza + diskusia + desiatok ruženca
18.30 Večera
19.15 Vešpery
20.30 Adorácia kríža


Nedeľa – pokračuje Národným dňom spoločenstva

 


 

Dokumenty na vytlačenie

2%

Prihlásenie