Šaštín 2014: Kongregácia zodpovedných hnutia Svetlo-Život, celoslovenský Deň spoločenstva

Počas víkendu pred piatou pôstnou nedeľou sa uskutočnila 3. kongregácia zodpovedných Hnutia Svetlo-Život na
Slovensku. Stretli sme sa - pri príležitosti roka Sedembolestnej - v Šaštíne.

Počas vzájomného predstavovania v piatok
večer sa ukázala nádherná pestrosť Hnutia - prišli zodpovední za rodiny, mladých aj dospelých z viacerých oblastí,
zástupcovia rôznych diakonií - už zabehnutej diakonie oslobodenia aj dvoch čerstvých výhonkov - diakonie modlitby a
diakonie evanjelizácie, zástupkyne Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, viacero kňazov, národní moderátori Slovenska,
Čiech, Ukrajiny a hostia z evanjelizačného centra Marianum v Carlsbergu v Nemecku.    V sobotu dopoludnia sme boli povzbudení otcom Jackom Hermom, ktorý nám pripomenul Máriu ako Matku evanjelizácie. Zvlášť výstižným bolo jeho poukázanie na postoj sluhov v Káne Galilejskej, ktorým Ježiš, aj vďaka Márii, kázal nosiť vodu do veľkých nádob a oni nosili, aj keď nevedeli, aký to bude mať zmysel. Tak sme aj my pozvaní robiť veci, do ktorých nás Boh vyzýva, a to aj keď netušíme, načo by mohli byť dobré.

V sobotu popoludní nasledovalo zdieľanie a vzájomné obohacovanie sa o pozitívne i negatívne zážitky a skúsenosti, najmä tie, spojené so službou. Okrem toho sa nám v krátkosti odprezentovali jednotlivé diakonie a bola príležitosť vyjasniť si rôzne nejasnosti týkajúce sa Hnutia. Zlatým klincom dňa bola večerná modlitba - adorácia kríža.

Na piatu pôstnu nedeľu kongregácia plynulo prešla do národného dňa spoločenstva, ktorý sme začali radostnou udalosťou - piati ľudia, ktorí ukončili základnú formáciu, sa rozhodli verejne dať najavo svoju vôľu pokračovať v snahe o ideály, ktoré im boli počas formácie predstavené.
Toto rozhodnutie bolo potvrdené slávnostným zápisom do Knihy členov združenia Diakonie Hnutia Svetlo-Život a požehnaním.Deň spoločenstva, na ktorom sa zúčastnilo okolo dvesto oázistov zo všetkých kútov Slovenska, pokračoval prednáškou národného moderátora o Márii v diele otca Františka Blachnického. Ďalej nasledovalo svedectvo pani Gizely Skop, ktorá otca Františka sprevádzala počas takmer celej jeho kňazskej služby.
Vrcholom a prameňom dňa bola slávnostná liturgia celebrovaná bratislavským metropolitom Stanislavom Zvolenským.
Otec arcibiskup nám na základe Máriinej bolesti pri hľadaní strateného Ježiša a jeho nájdení v chráme pripomenul, aký potenciál sa skrýva v nasledujúcej generácii a povzbudil nás, aby sme od mládeže očakávali nielen nepríjemné prekvapenia, ale aj tie príjemné.

Po eucharistickej hostine nasledovalo už len krátke agape, korunka k Božiemu milosrdenstvu, a potom sa všetci rozpŕchli do svojich domovov.
Text: Michal Okál
Foto: Mária Polačková

 

Fotogaléria

Celoslovenský deň spoločenstva v Šaštíne, 04/2014

2%

Prihlásenie