Šaštín 2014: Svedectvá - Dominika

Dominika

Spoločný čas v Šaštíne na Kongregácii zodpovedných aj na púti HSŽ bol pre mňa veľkým požehnaním. Hoci katechézy aj spoločenstvo všetkých zídených boli skvelé, najväčším povzbudením bola pre mňa spoveď. Opäť raz som sa presvedčila, akú veľkú radosť a pokoj prináša zmierenie s Bohom.
A prečo som sa rozhodla vstúpiť do Združenia Diakonie HSŽ? Skôr som sa pýtala, prečo by som nemala? ORD v Českom Tešíne mi pomohlo utriediť si myšlienky, tu mi bola ukázaná celková vízia a syntéza Hnutia Svetlo-Život, bola som vyzvaná k vedomému prijatiu programu Hnutia a oddaniu sa službe, podľa svojich možností. Zistila som, že mi nič nebráni vstúpiť a že ozaj chcem slúžiť v Hnutí Svetlo-Život. Milujem Hnutie, stalo sa pre mňa skutočnou oázou, miestom, kde som bola prijatá, miestom, kde som načerpala živú vodu, kde som spoznala Krista ako Pána. Túžim po tom, aby naše spoločenstvá boli takými oázami pre tento svet (ako spomínal o. Jacek v katechéze, túžil po tom aj o.František Blachnický). Som vďačná Bohu, že spolu so mnou urobili rozhodnutie aj moji 4 bratia a sestry a že naše rozhodnutie bolo sprevádzané požehnaním toľkých oázistov. Verím, že nás budú čoskoro nasledovať aj ďalší.  Lebo Boh robí čosi nové, teraz to klíči, nebadáte...?

2%

Prihlásenie