Šaštín 2014: Svedectvá - Tomáš

Tomáš

Počas Kongregácie som začal snívať sen o prebudení HSŽ na Slovensku. Pán ma pozval modliť sa za nové vyliatie Ducha na HSŽ, za nový, neuhasiteľný Oheň, pretože tak veľmi Ho potrebujeme! Nech ožijú suché kosti!... Začal som snívať sen o Hnutí, v ktorom Pán prebýva na chválach svojho ľudu...
Do Diakonie som sa rozhodol vstúpiť preto, lebo som uveril, že ma tam volá Pán. Rozhodol som sa vstúpiť nie preto, že som taký dobrý, nie preto, aby som bol „elita“, ale preto, že... Duchu Svätý, príď! Staň sa mojim Svetlom! Staň sa mojím Životom!...

 

2%

Prihlásenie