16. SYMPÓZIUM KRUCIÁTY OSLOBODENIA ČLOVEKA

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči, Bratia minoriti v Levoči, Diakonia oslobodenia HSŽ
pozývajú širokú verejnosť na
16. SYMPÓZIUM KRUCIÁTY OSLOBODENIA ČLOVEKA
Téma:  BOLESŤ MATKY – BOLESŤ SPOLUTRPIACICH (SPOLUZÁVISLOSŤ)
10. – 12. október 2014

 


PROGRAM


Piatok 10. október 2014
15,50 - sv. omša v minoritskom kostole. Po sv. omši je otvorené stretnutie spoločenstva Pavol Levoča, ktoré sa končí adoračnou pobožnosťou


Sobota 11. október 2014
Od 7.00 - registrácia, ubytovanie účastníkov
7,50     –  ÚVODNÁ SV. OMŠA V MINORITSKOM KOSTOLE.
Ďalší program sympózia je v SOŠ pre zrakovo postihnutých, Nám. Št. Kluberta č. 1


9,30 – otvorenie - slávnostný príhovor – o. PETER KOMANICKÝ, národný moderátor HSŽ:
Téma: O. Blachnický a jeho vzťah k Sedembolestnej Panne Márii

10,00 – prednáška: o. prof. PhDr. ThDr. AMANTIUS AKIMJAK PhD. í
Po boku nás všetkých stojí Sedembolestná s prebodnutou dušou

12,30-13,30 obedňajšia prestávka


14,00 – vystúpenie ks. dr PIOTR KULBACKI, moderátor štúdia pastor. liturg. formácie KUL Lublin
téma: História Kruciáty oslobodenia človeka v Poľsku


15,00 – vystúpenie MUDr. Oleg a Mária MARTINOVE – Predná Hora, liečebňa.
Téma: Formy pomoci závislým a spoluzávislým

16,00 –  vystúpenie  – IVA  KUCEKOVÁ.
Téma:  Závislí a spoluzávislí z pohľadu terapeuta

17,00 – beseda k odprednášaným témam

18,00 – večera

19,00 – Krížová cesta za závislých – vedie spoločenstvo Pavol Levoča, ktorá vyvrcholí adoráciou pred Najsv. Oltárnou sviatosťou v minoritskom kostole

 

Nedeľa 12. október 2014
7,30 – ranné chvály – v aule školy

8,00 – raňajky

9,00 – 10,35 – vystúpenie hostí z poľskej KOČ

11,00 - ZÁVEREČNÁ SV. OMŠA V MINORITSKOM KOSTOLE

Upresňujúce informácie:
Ubytovanie v Útulku sv. Františka.  poplatok je dobrovoľný, vhodné je doniesť si vlastný spacák (možnosť objednať ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu) strava: - je zabezpečený obed v sobotu 11.10.2014, cena 3,50 € (V sobotu okrem obedov je možné zabezpečiť účastníkom večeru v Útulku sv. Františka!)


Záujem o obed, večeru a záujem o ubytovanie prosíme nahlásiť najneskoršie
do pondelka 6. októbra 2014 do 18:00 hod.
alebo telefonicky na mobilné číslo 0907 977 645

2%

Prihlásenie