Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

 Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

V duchu jednoty s bratmi a sestrami z HSŽ na celom svete, ako aj celou Cirkvou, v tomto čase medzi sviatkom Nanebovstúpenia Pána a Zoslaním Ducha Svätého, pozývam všetky naše spoločenstvá k osobnej i spoločnej modlitbe o vyliatie, dary a ovocie Ducha Svätého. Sami sa nemôžeme naplniť pravou radosťou, pokojom, láskou. Zapojenie sa do novény pred Zoslaním Ducha Svätého, nech je vyjadrením našej túžby a presvedčenia o nevyhnutnosti nového života pre nás i pre tento svet.

 

Pozývam preto naše formačné i služobné spoločenstvá (diakonie), aby:

  1. Sa každodenne modlili sekvenciu k Duchu Svätému slovami sv. Jána Pavla II.: „Pane zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme! Tejto zeme!“;
  2. V dňoch novény organizovali modlitebné stretnutia;
  3. Spoločne s inými spoločenstvami vo farnosti zorganizovali modlitbu vo vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

 

o. P. Komanický, NM HSŽ

 

2%

Prihlásenie