Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ

  • Vytlačiť

 

 

5. Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ.

Rok 2017 je v Cirkvi a Hnutí rokom 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a 30. výročia odchodu k Otcovi (27.2.) o. Františka Blachnického. Preto my – oázisti, chceme uprieť svoj pohľad v nadchádzajúcom formačnom roku na s tým súvisiace milosti, ktoré dal milosrdný Otec každému z nás osobne i celému svojmu ľudu.

V tomto zmysle sa chceme zhromaždiť na ďalšej, v poradí už 5.Kongregácii zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.3.2017 v exercičnom dome o. pallotínov v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Na tejto kongregácii zasadne zároveň aj 1. Kongregácia Diakonie HSŽ, na ktorej sa bude voliť nový národný moderátor pre ďalšie obdobie.

Kongregácia zodpovedných i celý nasledujúci formačný rok sa budú niesť v téme Služobník Nepoškvrnenej. Chceme sa hlbšie a nanovo inšpirovať postojom o. Františka k nebeskej Matke, ktorú si ctil ako Nepoškvrnenú Matku Cirkvi a tú, ktorá je ideálom nového človeka, ku ktorému vychováva Hnutie. Chceme si uvedomiť, k čomu nás pozýva naša nebeská Matka. Veríme, že nás v tom povzbudia aj pozvaní vzácni hostia: J.E. Mons. Štefan Sečka, PhD. spišský sídelný biskup; J. E. Mons. Peter Rusnák,bratislavský eparchiálny biskup a predseda RPLAH a ks. Marek Sędek, generálny moderátor HSŽ. Chceme prežiť spoločenstvo živej Cirkvi, ktoré vytvárame a budujeme aj s bratmi a sestrami zo zahraničia. Ešte vždy prežívame formačný rok na tému „Milosrdný ako Otec“, preto nie je zanedbateľný ani fakt, že sa toto naše zhromaždenie bude konať pri svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Vyprosujme od Pána moc Ducha Svätého a jeho požehnanie nielen pre kongregáciu, ale aj pre všetky iniciatívy a práce, ktoré HSŽ podnikne v nasledujúcom formačnom roku.

o. P. Komanický, NM HSŽ