5. Kongregácia zodpovedných

5. Kongregácia zodpovedných, Smižany 24.-26.3.2017 – Služobník Nepoškvrnenej

Boh konal a bude konať
Hovorí sa, že vidieť je lepšie ako počuť. Zažiť na vlastnej koži ešte lepšie. Na Kongregáciu zodpovedných som prichádzala so zmiešanými pocitmi, unavená z celého pracovného týždňa. Aké to bude? Nuda?  Hromada prednášok, siahodlhých diskusií a príspevkov? Koľko známych stretnem po dlhom čase a s koľkými sa zoznámim? Zmení sa po tomto víkende niečo – u mňa, v oblasti, v Hnutí?Moje myšlienky prerušil milý uvítací tím pri vstupe do exercičného domu otcov palotínov v Smižanoch, kde sa v piatok večer  postupne schádzali účastníci Kongregácie.


Po vytvorení spoločenstva pri večeri sme sa zhromaždili v kaplnke na slávenie Eucharistie v predvečer Sviatku Zvestovania Pána. Slová NM o. Petra o oáze ako zelenom mieste v púšti, nás vyzvali čerpať z prameňa, ktorým je Kristus a nanovo sa mu odovzdať podľa vzoru Márie. Som veľmi vďačná za tieto jednoduché slová, ktoré však nesú veľkú hĺbku. Aj z ostatných katechéz, kázní či diskusných príspevkov mi v srdci zarezonovali podobné jednoduché, často známe pravdy.