Kristus vstal z mŕtvych!

 

Čo ťa prvé napadlo pri prečítaní slov tohto zvolania, či pozdravu?
Možno to, čo napadlo mňa a myslím, že aj väčšinu z nás, kresťanov: že Kristus bol fyzicky mŕtvy a žije, že zomrel pred 2000 rokmi a na tretí deň vyšiel z hrobu, že je prvý z nás a že nás, ktorí v neho veríme taktiež vyvedie z nášho hrobu, keďže veríme vo vzkriesenie tela.

To je však len časť pravdy; a s bázňou si dovolím povedať, že pre Boha menej dôležitá. Presviedča nás o tom udalosť v Betánii: Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ (Jn 11,24)  Ježišovi toto očividne nestačí. Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik , kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“(Jn 11,25-26)

Čo je zmŕtvychvstanie?

Zmŕtvychvstanie nie je iba naša (viac-menej chápaná vo fyzickom zmysle) reanimácia. Je to viera v Ježiša, ktorý sám je vzkriesenie. Viera, ktorá neznamená, že nemám nič „proti tomu“, ale ktorej ovocím je ponorenie sa do Božieho života, do Božieho myslenia a do Božieho konania v Ježišovi.
Zmŕtvychvstanie znamená vstúpiť do života, ktorý je v centre života samého Boha. On nám v Ježišovi zjavil, že podstatou jeho života je láska, ktorá je bezhraničná, ktorá je milosrdenstvom, ktorá prekračuje všetky miery nami jej vytyčované.

Urobme si skúšku správnosti, do akej miery sme takto vzkriesení a živí. Boh sa pýta každého z nás: Môžem milovať tvojich nepriateľov? Tých, ktorí ti nesedia a vadia? (konkrétne napr: šéf, politici, susedka, svokra, cigáni, bezdomovci, imigranti, vysmievači, podnikatelia, mafiáni, inoverci...)  Ak môže, tak potom sa ešte pýta: môžem si k tomu poslúžiť tvojou osobou?

Boh vzkriesil Syna, lebo chce teba voviesť do života, ktorý je jeho vlastným životom, do lásky, ktorá sa volá agapé.

Prajem všetkým vám takto prežitú Paschu.

o. Peter Komanický, NM HSŽ

 

2%

Prihlásenie