Mariánska púť Domácej cirkvi, Hnutia Svetlo - Život a Kruciaty oslobodenia človeka

100. VÝROČIE
FATIMSKÝCH ZJAVENÍ

MARIÁNSKE STRETNUTIE V ĽUTINE
    
Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení  vás všetkých mariánskych ctiteľov srdečne pozývame na Mariánsku
púť Domácej cirkvi, Hnutia Svetlo - Život a Kruciaty oslobodenia človeka, ktorá sa uskutoční
                                 

V SOBOTU 24. JÚNA  2017
V BAZILIKE MINOR V ĽUTINE

Program:                                       
09.00    Svätý ruženec
09.45    Prednáška –
            Fatima a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
10.30      Svätá liturgia,
            slávnostne zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu
12.00      Obedňajšia prestávka
14.00    Svedectva o sile Fatimského posolstva
15.00    Adorácia a Korunka  Božieho milosrdenstva
                  
 „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!“

 

2%

Prihlásenie