IX. celoslovenská púť Hnutie Svetlo-Život a Kruciata Oslobodenia Človeka

put2017


KROSCIENKO NAD DUNAJCEM
UBYTOVANIE – kontakty
•    Oazovy dom pre rodiny na Jagielonskej ulici -  0048 18 2623942
•    Kopia Gorka centrum HSŽ - 0048 18 2623235
•    Pani Hryc na ul Wiedkarzy 15 – 0048 18 2623490
•    Klastor Sestry na ul Zrodlowej – 0048 18 2623109

Link: https://www.nocowanie.sk/ubytovanie/kroscienko_nad_dunajcem/tried/lacne-ubytovanie/

Obsah: Jozef Heske

2%

Prihlásenie