SPRÁVA O IX. PÚTI HSŽ A KOČ V KROSCIENKU N/D.

Pred niekoľkými dňami 1. Septembra 2017 sa uskutočnila IX. Púť k hrobu Božieho služobníka otca Františka z príležitosti 30. výročia jeho smrti. Púť sa zorganizovala pod heslom tohto formačného roka:  Služobník Nepoškvrnenej.

Pútnikov do Kroscienka prišlo v hojnom počte od Bratislavy cez Žilinu až po slovenský východ. Prišli ľudia z Kruciaty a samozrejme aj z Oázy. Prišli aj sympatizanti otca Františka. Začiatok púte prirodzene začal modlitbou k Duchu sv., ktorého sme prosili. aby nás všetkých prítomných naplnil svojou láskou a mocou. Pri chválach sme oslavovali Boha za dielo Hnutia Svetlo-Život a dielo Kruciaty oslobodenia človeka. Modlitebne a hudobne nás viedla Majka z Košického spoločenstva Oázy rodín. Zážitkom pre všetkých prítomných bolo svedectvo pani Doroty, živého svedka a priameho spolupracovníka o. Františka. Vidieť a počuť človeka, ktorý priamo poznal Zakladateľa a bol jeho blízkym pomocníkom, tak to je úžasný boží dar. Sme vďační Mery, našej prekladateľke za priblíženie svedectva pani Doroty. Počas prestávky Veronika sprevádzala po centre HSŽ niektorých záujemcov, ktorí mali túžbu lepšie spoznať prostredie, v ktorom pôsobil Blachnicki. Lipanské spoločenstvo pripravilo a moderovalo s veľmi pekne pripravenými rozjímaniami (výber z textov o. Františka) modlitbu posvätného ruženca pri soche Panny Márie, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. V duchu Fatimského jubilea sme sa pri modlitbe zasvätili Panne Márii nielen jednotlivci ale aj celé spoločenstvo. Vrcholným bodom celej púte bola slávená sv. omša, ktorú celebroval otec Peter, bývalý národný moderátor HSŽ a v kázni nás povzbudil sám generálny moderátor HSŽ otec Marek. Anka s Jožkom zo staroľubovnianskeho spoločenstva vynikajúco pripravili liturgické služby a chlapci miništranti z Lendaku bezchybne asistovali pri oltári. Listom jednoty pápežovi Františkovi a našim otcom biskupom i modlitbou za blahorečenie Božieho služobníka otca F. Blachnického sme zakončili 9. Púť HSŽ a KOČ v Kroscienku.

Na záver tejto správy použijeme citát z listu jednoty: Pripomíname si osobu kňaza Františka, ktorý vychovával ostatných k ozajstnej slobode. Chceli by sme aj my kráčať po jeho stopách  zvlášť v tejto dobe, ktorá si vyžaduje svedkov slobody. 

Chvála Pánovi !!!

Napísal: Jozef Heske

2%

Prihlásenie