OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Našiel som fiktívny otvorený list adresovaný otcovi Františkovi Blachnickému na webovej stránke www.gosc.pl. Veľmi ma povzbudil a inšpiroval. Preto ho vám ponúkam na prečítanie. Otec Jozef Heske.

OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Milý otec František!
Chýbaš mi. Nikdy sme sa nestretli. Ukončil som všetky možné stupne Oázy Nového Života spolu aj s KODOU (ozaj pravé obrátenie). Vychovala ma oázová formácia. V čase letnej oázy po prvý raz som sa rozhodol pre Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.


Veľmi som vďačný tvojím intuíciám a odvážnym rozhodnutiam.  Tak ako bezmála  2 milióny osôb (v Poľsku) vyformovaných oázou.  - „a tak mladí oázisti prijímajú zodpovedné pozície v spoločenskom a politickom  živote v našej krajine. Sú už otcami svojich deti a odovzdali im to, čo priniesla do ich života oáza.  Strop ich skúsenosti sa stal základom vzrastu vo viere pre ďalšie pokolenia“ – povedal mi to nedávno tvoj žiak a spolupracovník Andrzej Sionek.
Ako mi dnes veľmi chýba taký kňaz, ako si ty. Všetko zveruje Panne Márii Nepoškvrnenej Matke Cirkvi a zároveň prosí bratov protestantov o modlitbu príhovoru. Miluje liturgiu, ruženec i má v úcte tradičné formy pobožnosti a zároveň dojatý opisuje vo svojom denníku svoj prvý spev v jazykoch.  Kňaz, ktorý „nevylieva dieťa z vaničky“.
Počas cesty do Kalifornie si zapisoval tieto poznámky: „Úvaha: po vkladaní rúk (krst v Duchu sv) v South Bend: všetko bez zmien v mojom živote. Mám ísť ďalej cestou viery v temnote a vyschnutosti? Buď tvoja vôľa!  Aby som niekoľko ďalších viet povedal: Potom som zašiel do kaplnky – na miesto modlitby.  Ticho. Polmrak matných svetiel. Samota. Vtedy si objavil dar novej modlitby.  Skoro hodinu som Bohu spieval (doslovne) novú pieseň: zvelebenia, vďakyvzdania, túžby, volania o lásku i Aleluja!  Bol to inšpirovaný spev (s akým som sa stretol v South Bend).  Osobitne som ďakoval za novú pieseň, ktorá napĺňa celý môj život predivne vedený Pánom. Aleluja!“
Vidím, že tvoja poznámka  zaznačená spred 42 rokov „otvárame sa na Obnovu v Duchu Sv“  bola zapálením (škrtnutím) zápalky na benzínovej  stanici a začiatkom – ako hovoril otec Peter Hocken – najväčšieho duchovného prebudenia v povojnovej Európe.
Čítam tvoju diagnózu napísanú vo väzenskej cele v roku 1961 a nedokážem zamietnuť tvoj pravdivý a prorocký pohľad: „v dnešnom svete neobstojí polovičný katolicizmus  a  dokonca ani tzv. hlbší a intelektuálny, ale paktujúci so svetským štýlom...“ – to všetko sa utopí v mori súčasného pohanstva. Obstojí iba katolicizmus plný, autentický, evanjeliový, duchovný. Je potrebné sa rozhodnúť stať sa svätým!“
Milý otec František! Boží Služobník! Modlím sa za tvoje  blahorečenie. A pretože verím v spoločenstvo svätých, tak chcem ti už teraz v týchto niekoľkých slovách poďakovať. Prihováraj sa za nás z neba!

2%

Prihlásenie