CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA

Ako máme rozumieť tejto charizme v rámci celého Hnutia Svetlo-Život?  Často zabúdame alebo aj neberieme na vedomie tento dar. Taká je pravda. S touto charizmou je prepojené dielo Kruciaty Oslobodenia Človeka a diakonia oslobodenia nášho Hnutia.  Charizma evanjelia oslobodenia. Je to radostné ohlasovanie  dobrej noviny o vykúpení a oslobodení každého človeka v každom  rozmere jeho života. Zdôrazňujeme -  v každej životnej oblasti. Nielen v oblasti konzumovania alkoholu. Nemôžeme hlásať evanjelium v odtrhnutí od reality a toho, čo je pre človeka veľmi dôležité. Často prichádza k nám človek, ktorý je emocionálne zranený, má konkrétny problém, niekto mu ukrivdil a našou úlohou je ohlásiť to, čo povedal Ježiš v Nazarete: väznom slobodu, slepým videnie, ... a všetkým milostivý rok Pánov. V tomto svetle sa pozerajme na našu Kruciatu.

Otec Blachnicki úzko spája dielo evanjelizácie a dielo oslobodenia do jedného celku.  Je to výnimočný dar Hnutia Svetlo-Život. Je to súčasť  charizmy Svetlo-život. Kruciata je prepojená s evanjelizáciou. Mnohí ohraničujú Kruciatu do otázok: piť, či nepiť? Kedy môžem piť? Kedy nemôžem piť? A pritom v KOČ ide o ohlasovanie evanjelia oslobodenia!!! Toto moje malé gesto, moje rozhodnutie, môj pôst, moja abstinencia, moja obeta, ... je nič oproti tomu, čo mám vykonať celým životom  a všetkým, čo mám – s odvahou a láskou svedčiť o tom, že Ježiš nás môže vyslobodiť zo zajatia  každého hriechu a každej závislosti. Ježiš nikdy nie je znudený z nášho obrátenia a návratu domov.  On sa teší na nás. On sa nikdy neunaví z čakania. Vždy je pripravený  ako Otec čakať s novými šatami a prsteňom, aby prijal a obliekol svojho syna. Stále sme svedkami nových ohrození ktoré číhajú na dnešného človeka. Hriechy sa opakujú. Stále sa vraciame k podstate hriechu, ktorou je odvrátenie sa od Boha a obrátenie sa k sebe. Egocentrizmus v plnej paráde. Vyberáme si vlastnú cestu. Myslíme si, že toto a toto je pre nás najdôležitejšie. Stále sa opakujú  naše ľudské problémy. Novými očami sa treba pozerať na ne a uvedomiť si, že Kristus je nad tým všetkým a že On zvíťazil. A túto pravdu máme ohlasovať. Svet nám síce ukazuje svoje riešenia. Ale my ich máme odmietnuť. Máme skôr prijať evanjelium oslobodenia. Je to duchovný program, ktorý obsahuje tri prvky: modlitba, almužna a pôst - ako nástroje, ktoré nás obnovujú a pomáhajú nám k náprave. Potrebný je aj nový druh almužny, ktorý nás bude bolieť. Almužna je niečo, čo  nás niečo stojí. Často je to hlásanie evanjelia, lebo sa môžeme druhým zdať priveľmi smiešni a trápni. Alebo  niekto môže povedať: veď si hriešnik a ty nás chceš evanjelizovať? Ale taká je cesta oslobodenia – stojíme v pravde, priznávame sa k hriešnosti, priznávame sa k hriechu, priznávame, že potrebujeme Božie milosrdenstvo a s touto pravdou ideme k druhým ľuďom, aby sme im o tom povedali. Na druhého sa máme pozerať s láskou a pochopením jeho životného príbehu.  Našou úlohou je preto prinášať evanjelium oslobodenia, aby sa Boh dotkol našich zranení. Preto úlohou nás oázistov je hlásať evanjelium, dobrú novinu o Ježišovi, ktorý prichádza k všetkým nám ľuďom.  
Autor: Jozef Heske
Zdroj: Owczarek K., Charyzmat ewangelii wyzwolenia. In: Domowy Kosciol. List do wspolnot rodzinnych.145.s.66-68.

2%

Prihlásenie