KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ CZESTOCHOWA 2018

Z celého srdca pozývam na tohtoročnú 43. Kongregáciu zodpovedných Hnutia Svetlo - Život pod titulom MLADEŽ V CIRKVI. Kongregácia sa uskutoční na Jasnej Hore v dňoch 23.-26.II.

ks. Marek Sędek

Piatok 23 II 2018

18.30 - sv omša v kaplnke

19.30–20.30 modlitebné stretnutie (aula o. Kordeckiego)

 

Sobota 24 II 2018

8.00 – liturgia hodín

9.00 – Otvorenie kongregácie. Uvedenie témy.

9.30   Jacek Dudzic, EVANJELIZÁCIA V PREDSIENI

11.00 – ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, MEDZI KATECHÉZOU A  MYSTAGOGIOU

Prestávka na obed.

14.15- Eucharistia (bazilika), Mons. Marek Solarczyk, biskup.

16.00- Katarzyna i Paweł Maciejewscy, MLÁDEŽ V (DOMÁCEJ) CIRKVI.

16.45 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, CENTRUM EVANJELIZÁCIE V KROSCIENKU. POSTUP PRÁC. POZVANIE K SPOLUPRÁCI.

17.15- Svedectvá mladých. Oznamy.

Prestávka  na večeru.

19.30- liturgia hodín s požehnaním novo prijatých členov združenia Diakonia HSŽ.

 

Nedeľa 25 II 2018

8.00 – liturgia hodín.

9.00 –  ks. prof. Adam Maj, COr (KUL), BIRMOVKA - KORUNOVANIE ALEBO ZAČIATOK CESTY?

10.00 – svedectvá mladých.

10.30 – ks. Marek Sędek, Moderátor generálny, ZÁVERY Z PREZENTOVANÉHO OBSAHU K TVORBE FORMAČNÉHO PROGRAMU HNUTIA

11.15 - správy; čítanie listy jednoty, zhrnutie kongregácie.

Prestávka na obed.

14.00 – Eucharistia (kaplnka) Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup.

15.30 – stretnutie so zodpovednými za skupiny dospelých.

Pondelok 26 II 2018

8.00 - Eucharistia z liturg hodín. Mons. Krzysztof Włodarczyk, biskup (kaplnka)

9.30 –12.00 Stretnutie kolégia moderátorov v dome pútnika.

 

2%

Prihlásenie