Pozvanie národného moderátora na celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Levoči

Milovaní členovia, sympatizanti a priatelia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku! V nedeľu večer som sa plný pozitívnych dojmov vrátil zo 43. kongregácie zodpovedných nášho Hnutia v poľskej Čenstochovej, kde som zažil silné spoločenstvo živej Cirkvi. K prežitiu niečoho podobného pozývam dnes, vo výročný deň odchodu nášho zakladateľa – ctihodného Božiehu sluhu o. Františka Blachnického do domu Otca, aj Vás všetkých. Preto prijmite moje pozvanie na celoslovenský deň spoločenstva na Mariánsku horu do Levoče v sobotu 28. apríla 2018. Naše stretnutie sa bude niesť v duchu hesla nového formačného roka Mladí v Cirkvi. Príďme spoločne prežiť tajomstvo živej Cirkvi k nohám našej nebeskej Matky a buďme pre seba vzájomným povzbudením a posilou. Osobitne pozývam na naše stretnutie všetku oázovú mládež, ktorá je nádejou a budúcnosťou nielen nášho Hnutia, ale i Cirkvi a celej našej spoločnosti. Program a bližšie informácie budú zverejnené po najbližšom stretnutí CDJ, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. marca 2018 v Ružomberku. Obe stretnutia zverujem do Vašich modlitieb a už dnes sa teším na spoločné stretnutie s Vami všetkými v Levoči.

Rajec, 27. február 2018

Zdenko Králik

národný moderátor HSŽ

2%

Prihlásenie