Nádherný národný deň spoločenstva HSŽ

Takto sa vyjadril jeden z takmer 400 účastníkov celoslovenského stretnutia členov  a sympatizantov Hnutia Svetlo-Život (HSŽ). Deň spoločenstva sa uskutočnil v sobotu 28.4.2018 na Mariánskej Hore v Levoči.

Stretnutie začalo prezentáciou oázových skupín od Bratislavy cez Žilinu, Kysuce a Oravu až na Spiš, Prešov a Košice.

Zastúpená bola mládež, deti, dospelí a manželské páry. Prišli aj členovia Kruciaty oslobodenia človeka.

Po modlitbe chvál nasledovala katechéza otca Marka Rojaka na tému: Mládež v Cirkvi. Okrem iného zaznela aj túžba, aby aj mladí aj starí vyjadrili túžbu, že sa vzájomne potrebujú. Mladý človek je ten, kto je silný a má silu otvoriť dvere. A zas starý človek má kľúč od dverí. Téma bola v súlade s blížiacou sa biskupskou synodou o mládeži a celocirkevnou diskusiou o pastorácii mladých. Táto téma je aj heslom nového formačného roka v Hnutí.

Popoludňajšia časť programu bola venovaná svedectvám manželského páru a mladej členky oázového spoločenstva, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach zo života v spoločenstve.  Prihovorili sa aj hostia z poľskej oázy, generálny moderátor Hnutia otec Marek Sedek a manželský pár z rodinnej vetvy HSŽ Domáca Cirkev.

Príprava na svätú omšu prebiehala modlitbou „dodatkového“ posvätného ruženca, ktorý je známy v oázovom prostredí. Vrcholom národného dňa spoločenstva bola slávená Eucharistia, ktorej predsedal Mons. Marek Forgač, košický pomocný biskup. V homílii sa vyjadril o potrebe malých spoločenstiev v živote kresťana. Po prečítaní listov jednoty adresovaných pápežovi Františkovi a otcom biskupom sa kňaz žilinskej diecézy otec Zdenko Králik, nový národný moderátor HSŽ poďakoval otcovi biskupovi, všetkým slúžiacim a prítomným účastníkom celoslovenského stretnutia oázových spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život. Zároveň pozval prítomných na budúcoročné oslavy 40. Výročia prvej oázy na Slovensku.

 

Jozef Heske

(foto: Mery Polačková)

2%

Prihlásenie