Namiesto Kroscienka budú Košice

  • Vytlačiť

Celoslovenská Púť HSŽ a KOČ dňa 1.9.2018

Chcel by som vám všetkým láskavo oznámiť, že tohtoročná celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu otca F. Blachnickeho v Kroscienku n/D organizovaná vždy 1. septembra každý rok bola presunutá do Košíc.  V tento deň je ohlásená slávnosť blahorečenia Anky Kolesárovej.  

 

Anka - mladá mučenica čistoty slobodne a ochotne obetovala svoj život kvôli ochrane panenstva. Je to najvyššia forma svedectva, ktoré nám bolo ukázané. Je to prejav nového človeka, o ktorom stále sníval, hovoril a písal otec Blachnicki.    Svetlo-Život, Nový človek, Nové spoločenstvo, Nová kultúra – to sú hodnoty, ktoré ohlasoval náš Zakladateľ a ktoré žila aj blahoslavená Anka. Veď v dnešnej dobe sme svedkami, ako démon nemravnosti nás ovplyvňuje a útočí na nás. Práve preto potrebujeme vzor nového človeka, ktorý nám ponúka smerovanie v duchu novej kultúry. Ísť proti prúdu. Nedať sa ovplyvniť verejnou mienkou. Nedať sa zotročiť dnešnou módou. Zápasiť o dôstojnosť svoju a druhých. Dodržiavať kresťanské mravné zásady.  Preto navrhujem, aby sme mali účasť na košickej beatifikačnej slávnosti. Nebudeme ju organizovať v rámci Kruciaty a Oázy, ale každý tam pôjdeme po svojej linke, resp. v rámci farských spoločenstiev.

Okrem toho máme heslo na nový formačný rok: MLADÍ V CIRKVI! Anna Kolesárová bola mladým dievčaťom, ktoré sa radšej nechalo zastreliť, než by sa nechala sprzniť sovietskym vojakom. Aj v súčasnosti potrebujeme odvážnu a svätú mládež, ktorá je budúcnosťou cirkvi a spoločnosti.  Verím, že budete súhlasiť s touto zmenou, čo sa týka miesta a stotožnite sa s touto novou myšlienkou.

Zároveň povzbudzujem, aby ste si v niektoré iné dni sami vo svojich oblastiach a spoločenstvách organizovali púte do Kroscienka. Vždy je tam veľmi pekne, zvlášť teraz, keď bude v lete hotový náučný chodník umiestnený v areáli centra Hnutia Svetlo-Život.

S pozdravom Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia HSŽ

 

V Prešove, 20.5.2018