Prvý oázový kardinál

Pápež František nedávno vyhlásil nomináciu nových 14 kardinálov. Uprostred nich je Poliak, otec arcibiskup  Konrád Krajewski, ktorý plní službu pápežského almužníka. Okrem rôznych informácii o novom kardinálovi môžeme doplniť, že má spojenie s Hnutím Svetlo-Život.

V mladosti sa angažoval v tomto Hnutí. Najprv ako účastník, neskôr ako animátor a potom ako moderátor viedol letné oázové duchovné cvičenia.

Otec arcibiskup Krajewski bude vôbec prvým kardinálom, ktorý prešiel oázovou formáciou v našom Hnutí a moderoval oázové rekolekcie. Môžeme dodať, že otec Konrád počas dovolenky často navštevuje centrum HSŽ v Kroscienku.

Aj my slovenskí oázisti ďakujme Pánovi za dar nového oázového kardinála.

Napísal: Jozef Heske

 

Zdroj: http://www.oaza.pl/pierwszy-oazowy-kardynal/

Snímka: www.google.pl a www.archiwalna.oaza.pl.

2%

Prihlásenie