Otvorený oázový chodník v Kroscienku n/D.

V sobotu 30.6.2018 bol otvorený v poľskom centre nášho Hnutia v Kroscienku nad Dunajcom nový evanjelizačný a náučný chodník „CESTA NOVÉHO ČLOVEKA“  prezentujúci Hnutie a jeho charizmu.

Hlavným iniciátorom a hýbateľom tohto projektu je otec Marek Sedek, generálny moderátor HSŽ. Oázový chodník je otvorený počas letných prázdnin od 9.00 do 18.00 hod. Rôzne dekorácie, rezby a okolo 50 tabúľ s textami otca Zakladateľa Františka Blachnického nám približujú obsah evanjelizácie a charizmy Hnutia. K dispozícii je aj audio sprievodca: aplikácia, ktorá prezentuje oázový obsah pre štyri typy návštevníkov: turista, oázový mládežník, domáca cirkev a „pokročilý“. Aj virtuálne sa môžeme prejsť po náučnom chodníku na adrese: http://kopiagorka.pl/. Nech virtuálna návšteva je podnetom k osobnej účasti na oázovom chodníku Cesta nového človeka.

Veľmi srdečne pozývame!

Fotogaléria je na http://www.oaza.pl/otwarto-oazowe-sciezki-w-kroscienku/

2%

Prihlásenie