Pozvánka na ZLET 2018

„lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 49)

 

Drahá oázová rodina! Srdečne Ťa pozývam na ZLET - stretnutie (nielen) zodpovedných za letné oázové rekolekcie. Chceme si vzájomne vydávať svedectvo o veľkých veciach, ktoré urobil v našich životoch Ten, ktorý je mocný, a tak sa aj povzbudiť vo viere. Stretnutie, otvorené naozaj pre všetkých oázistov, sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018 v centre HSŽ na prešovskej Kalvárii, a to s nasledovným programom:

08.00 Ranné chvály

09.00 Prednáška: GDPR a HSŽ (JUDr. Martin Kulíšek)

10.00 Hodina svedectiev

12.00 Eucharistia

13.30 Obed

14.00 Agapé (v rámci ktorého sa uskutoční aj krátke pracovné stretnutie prítomných členov DIAKONIE a CDJ).

 

S úctou a v modlitbe Zdenko Králik, NM HSŽ na Slovensku

 

Vašu účasť nahláste, prosím, do 20. septembra (vrátane) na https://doodle.com/poll/dg8rwdpfizu4b5th

Podrobnejšie inštrukcie pre moderátorov letných oáz nájdete TU.

 

2%

Prihlásenie