Domáca Cirkev - rodinná vetva HSŽ - a naša mládež

Tento rok máme v Hnutí heslo: Mladí v cirkvi. Chcel by som vám ponúknuť niekoľko úvah, myšlienok na túto tému. Pomohol mi aj poľský oázový časopis Wieczernik.

V Domácej Cirkvi je veľká snaha o manželskú duchovnosť. Manželia kráčajú spolu do neba. Ale na jednu vec nezabúdajme. V našich rodinách má byť prítomný (mal by byť) aj rodinný katechumenát ako proces vovádzania deti do života viery. Preto máme dôležitú otázku: Čo robiť? Aby naše deti žili v osobnom vzťahu s Bohom? Aby viera nebola iba zvykom alebo iba „zdedenou vecou“?Aby neodišli od Boha? A od Cirkvi?Aby mali možnosť formácie na ceste HSŽ?

 

Alebo sa ináč spýtajme:  Ako viesť deti na ceste viery a priviesť ich do formačnej skupiny rovesníkov? Ako pomôcť pri OBD (ONC, ONŽ)? Čakať na „nejakých“ animátorov alebo sami sa zaangažovať?   Ako povzbudiť a motivovať mladých oázistov, aby po mládežníckej formácii po uzatvorení manželského zväzku pokračovali v DC alebo ako slobodní nezadaní v Oáze dospelých?

Úloha viesť deti na ceste viery vychádza z krstu a sviatosti manželstva. No príde okamih, že vplyv rodičov je slabší a nastupuje vplyv rovesníkov.  Skupina rovesníkov by mala mať tiež dobrý vplyv na život viery a ďalšiu formáciu vo viere. Rodičom má záležať na tom, s kým sa ich dieťa kamaráti.  Veď sa hovorí: ukáž mi kamaráta a poviem ti, aký si človek. Rodičia majú preto hľadať takúto cestu. Jedna z ciest je formácia  v našom Hnutí. Je dôležité, aby dieťa nechodilo stále s rodičmi na oázy, ale aby išlo aj na tú svoju oázu, kde má svojich rovesníkov. Rovesníci majú inakší vplyv na vieru ako pestúnky, či opatrovateľky na oázových duchovných cvičeniach.  Veľký význam v tomto majú aj Dni spoločenstva na 13. deň oázy. Tam sa zjednocujú viaceré generácie - deti, mládež, dospelí, rodiny, ľudia rôznych stavov, ... Oáza má špeciálnu charizmu – dar stretnutia. Veď všetci tvoríme jednu oázovú rodinu. Veľmi mi záleží na jednote v rámci celého Hnutia. Aby sme sa neseparovali. Ale boli pospolu. Samozrejme so zreteľom na špecifikum vekových kategórii.

Bol som teraz v júli v Zakopanom na medzinárodnej oáze a boli tam ľudia vo veku od 15 do 79 rokov. Zažil som oázovú rodinu.  Každá veková trieda mala svoju formačnú skupinku so svojím animátorom. Ale zároveň boli v jednote. „Coš fantastičnego!“

Je veľmi potrebné, aby v rodine bol rodinný katechumenát ako cesta rastu vo viere. Modlitba a Božie slovo.  Sviatosti. Regula. Manželský dialóg. Veď deti by mali čakať a vedieť, že po dialógu bude v rodine vždy lepšie.  Aby deti videli, že je jednota medzi svetlom a životom. Aby bol súlad. Život v spoločenstve a život v manželstve a rodine majú byť ako dve spojené nádoby. Rodičia zapojení do DC nech robia to, čo majú robiť. Myslím záväzky DC. To je najlepšia výchova a privádzanie deti do oázy. Rodičia nech odporúčajú svojím deťom účasť na mládežníckych oázach. Nech potom vypočujú to, čo prežívajú na svojich duchovných cvičeniach, z ktorých sa vrátia. Nech sa srdcom započúvajú do zážitkov svojich detí. Nech deti cítia, že rodičia sú s nimi.

Oáza by mala byť niečo samozrejme a prirodzené v rodine DC. Je to aj o životnom štýle. Mladí pozorujú svojich rodičov a už vedia, že chcú pokračovať na ceste DC po svojom sobáši. Uvedomujú si, že táto cesta ich drží pri Kristovi. Ale je dôležité, aby deti boli nielen podporovaní rodičmi, ale aby aj sami mali chcenie a ochotu chodiť na oázy. Aby to vychádzalo z ich srdca. Aby to bolo ich osobné rozhodnutie. Ale zároveň ich treba motivovať.

Tam, kde sú skupiny OBD, ONZ a ONC, tak je to OK. Ale kde chýbajú takéto skupiny a ich animátori? Čo vtedy robiť? Je tu východisko: Nech rodičia zoberú do svojich rúk túto záležitosť. Nech je to oficiálna agenda celej DC a nie snaha a iniciatíva iba niektorých zapálených rodičov.  Buď rodičia budú plakať alebo konať. Vďaka Bohu sú niektorí, ktorí si to zobrali na svoje plecia.

Tu nejde o náhradu za animátorov, ale o výnimočnú dočasnú vec. Pretože prirodzená situácia je tá, že animátorom je osoba trochu staršia od účastníka. Aby bola splnená zásada: život zo života. Je to jeden z prvkov služby animátora. Chcem aj zdôrazniť, že oáza nie je iba letný výlet, či prázdninový duchovný tábor, ale aj formačná práca v malých skupinkách počas roka. Treba brať na to zreteľ. A ešte chcem pripomenúť formáciu animátorov pre deti a mládež. ...  

Je dobré, keď mládežníci na oáze vedia čo je Domáca Cirkev, keď vidia ako fungujú manželia  na ceste manželskej formácie v rodinnej vetve HSŽ. Aby ozaj po základnej formácii v Hnutí prirodzene pokračovali v DC. Možno niekto si pomyslí, že „zase ísť na jednotku? Veď sme už starí veteráni“. Niekedy to trvá dlhšie, kým sa zapoja do DC. Ale predsa.  Už hocijaké sú okolnosti, ale spoločne prežitá 15 dňová oáza ako manželstvo je úplne iná, nová skúsenosť a skutočnosť. Mnohí bývali mládežníci to vedia potvrdiť, že oáza pre mládež je iná než oáza pre rodiny a manželov.

Mládež v Cirkvi je téma pre nás všetkých veľmi dôležitá. Mladí sú  budúcnosťou Cirkvi a nášho Hnutia. Preto je potrebné podporovať a povzbudzovať mládež. Dať jej priestor a motivovať ju k oázovej formácii nielen počas mládežníckych čias, ale aj potom v rodinnej vetve Hnutia Svetlo-Život alebo v oáze dospelých.

 

Napísal: otec Jozef Heske

2%

Prihlásenie