Na ďakovnom stretnutí v Lipanoch, 29. septembra 2018

  • Vytlačiť

V Kostole sv. Martina v Lipanoch sa uskutočnila prednedávnom ďakovná slávnosť pri príležitosti 25. výročia oázového spoločenstva Hnutia Svetlo-Život / HSŽ / a 10. výročia iniciatívy Kruciaty oslobodenia človeka / KOČ / v meste a okolí.

Pozvanie prijali zástupcovia z KOČ z Lendaku, Bardejova a Prešova. Na podujatí sa zúčastnili aj hostia z oázy dospelých a z Centra HSŽ v Prešove. Prítomní sa spoločne pomodlili najprv radostný ruženec, popretkávaný zamysleniami. Svätú omšu slúžili otec Peter Komanický a otec Jozef Heske. „Žijeme rýchlu dobu, ktorá nás ženie stále viac a viac dopredu. Akosi sa už nestíhame radovať, a možno sa nevieme radovať preto, že nevidíme dobrá a veľké veci, ktoré robí v našom živote Boh,“ povedal v úvode otec Peter, ktorý pozval prítomných k oslave Boha a vďakyvzdávaniu za všetko, čo koná v našich životoch.

Z homílie

Otec Jozef najprv pripomenul: „Stretávame sa, aby sme Bohu ďakovali za dar spoločenstva, ktoré je Boží dar, prostriedok a pomôcka na duchovný rast.“ Prirovnal spoločenstvo k pôde, kde rastie strom, ktorý má prinášať ovocie. „Dnes si máme zvlášť uvedomiť, že potrebujeme spoločenstvo. Nie som individualista a sám vojak v poli, ale mám byť súčasťou rodiny, spoločenstva, komunity,“ vysvetlil a ďalej pripomenul, že pred 25 rokmi vzniklo spoločenstvo v Lipanoch na základe charizmy Hnutia Svetlo-Život a pred 10 rokmi prijalo toto spoločenstvo ideu Kruciaty oslobodenia človeka. Táto oslava jubilea má byť podľa jeho slov najmä podnetom, motiváciou, nakopnutím, výzvou a novým štartom. „Nech je toto jubileum aj výzvou k tomu, aby sme budovali rodinu Cirkvi a spoločenstva, a zároveň nech je novým impulzom, aby sme naďalej ohlasovali radostnú zvesť. Urobme našu miestnu Cirkev rodinou, v ktorej sa všetci dobre cítia. Buďme spoločenstvom, ktoré má byť prirodzenou súčasťou farnosti,“ podčiarkol otec Jozef a vhodne doplnil slová pápeža Františka, ktorý nás vyzýva k tomu, aby sme sa pastoračne obrátili. „Aj naše spoločenstvá potrebujú toto obrátenie. Nadišiel čas, hovorí pápež, keď Cirkev pobáda svoje kresťanské komunity k pastoračnému obráteniu, aby boli misionárske vo svojej činnosti a vo svojich štruktúrach. Nech aj toto spoločenstvo je misijné a evanjelizačné. Prajem vám, aby ste vychádzali k ľuďom s otvoreným srdcom, aby ste pomohli urobiť Cirkev rodinou  a spoločenstvom, ktoré je vierohodné a opravdivé. Aby sme spoločne pomohli budovať Cirkev ako spoločenstvo, ktoré je živé, evanjelizačné a dynamické,“ povzbudil prítomných v závere homílie.

Z prednášky Moniky

Téma prednášky vychádzala z listu pápeža Františka o svätosti v dnešnom svete. „Pápež hovorí, že svätosť je naše povolanie. Spomína v tejto súvislosti list Hebrejom, kde hovorí autor listu o Abrahámovi, Sáre, Gedeonovi a ďalších, a tam zaznieva pozvanie,  aby sme si uvedomili, že sme obklopení oblakom svätcov, ktorí nás povzbudzujú k svätosti. Oni aj napriek nedokonalosti a pádom nasledovali Pána a páčili sa mu. Napriek tomu, akí sme, sa páčime aj my Pánovi, ak sa snažíme ho nasledovať. Sme obklopení, usmerňovaní  a vedení Božími priateľmi,“ priblížila Monika vo svojej prednáške, pričom aj ďalej čerpala z myšlienok pápeža Františka, „páči sa mi vidieť svätosť v ľude trpezlivého Boha, v rodičoch, ktorí s veľkou láskou vychovávajú svoje deti, v mužoch a ženách, ktorí pracujú, aby domov priniesli chlieb, v chorých, staručkých rehoľníčkach, ktoré sa stále usmievajú. Je to mnoho ráz svätosť  vedľajších dverí. Oni žijú medzi nami a sú obrazom Božej prítomnosti.“ Nakoniec povzbudila Monika prítomných slovami: „Spoločenstvo, ktoré uchováva malé detaily lásky, kde sa jeho členovia starajú jeden o druhého a vytvárajú otvorený evanjelizačný priestor, je miestom prítomnosti Vzkrieseného.“

Moderátorský pár KOČ prišiel do Lipian

Miriam a Štefan Kleinovci prijali službu moderátorského páru KOČ. Stalo sa to na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na prešovskej Kalvárii. Ako na úvod zdôraznil Štefan Klein, chcú byť ako moderátorský pár najmä spojivom medzi Hnutím Svetlo-Život a Kruciatou oslobodenia človeka. „Teraz vznikol v Lipanoch čas rekapitulovať, zamyslieť sa a vykročiť do ďalšej 25-ky a 10-ky . Je tu obdiv, že sú tu ľudia, ktorí sa chcú angažovať v KOČ a v HSŽ a chcú vôbec prísť na tie stretnutia,“ povedal naradostene. V prednáške predstavil význam slova spoločenstvo, pričom väčší počet osôb je jeho dôležitým prejavom. „Naším cieľom je stále sa povzbudzovať vo viacerých smeroch. Ale keby sme nemali lásku a hlad po poznaní, tak určite by sme sa nestretávali. Otec Marián Kuffa hovorí, že z celého nášho života budeme maturovať len z lásky,“ poznamenal k téme.

Miriam Kleinová hovorila o ich spoločnej ceste do Hnutia Svetlo-Život. Spoločenstvo je pre nich veľkým požehnaním. K základom kresťanského života patrí práve vrastanie do konkrétneho kresťanského spoločenstva, kde človek objavuje svoje dary a je zodpovedný za jeho rast, ako zdôraznila Miriam. Ich deti sú tiež v službe, a to v kresťanskom skautingu. Vďaka tomu rastú aj ony, podobne ako ich rodičia. „Človek rastie vtedy, keď sa dáva,“ skonštatovala Miriam a  v závere dodala, že im bolo zakaždým prízvukované, že do spoločenstva chodia preto, aby rástla v prvom rade ich rodina.

Zo svedectiev

Hanka priblížila okolnosti, ktoré ju doviedli do spoločenstva. Bolo to ešte v časoch komunizmu, keď sa konali tajné stretnutia. Spoločenstvo má pre ňu veľký význam a vníma, že jej pomáha v každodennom živote. Manželia Petríkovci sa tiež podelili s tým, ako sa dostali k spoločenstvu a čo pre nich znamená. Vyzdvihli, ako ich povzbudzujú na ceste duchovného dozrievania pravidelné stretnutia s ostatnými rodinami.

Prezentácia fotografií a požehnanie

Pred záverom podujatia sa prítomní pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a pozreli si zaujímavé fotomomenty z histórie HSŽ a KOČ v Lipanoch. Nie raz sa počas prezentácie aj schuti zasmiali. Na cestu domov im otec Peter Komanický dal svoje kňazské požehnanie. Ďakujeme Pánovi za toto podnetné podujatie, kde sme mohli nielen rekapitulovať a spomínať, ale aj prijať nové výzvy do budúcnosti. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu celej akcie. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať rodine Hubovej za ich službu v rámci hudobného sprievodu počas svätej omše. Nech Pán všetkých odmení.

Postrehy účastníkov

Na záver prinášame aj niekoľko postrehov a reakcií na toto ďakovné stretnutie. „Bolo to pekne zorganizované, bolo to trefné a milé, a vidieť, že toto spoločenstvo pracuje. My sme vám takpovediac trochu závideli tie akcie a stretnutia, ktoré utvrdzujú vaše spoločenstvo. My sme totiž posunutí skôr len do tých našich modlitbových stretnutí. Vaše spoločenstvo viac žije. Ale teším sa z toho, ako bolo ďakovné stretnutie zorganizované a bolo to pre mňa veľkým prínosom. Teší ma, že ste spoločenstvom, ktoré žije, má vnútornú silu a rozdáva sa,“ pridal prvý postreh Rudolf z Bardejova. Rozália z Lendaku sa s nami tiež podelila o svoje dojmy: „Bolo to naozaj povzbudením, že už toľké roky tam spolupracujú a darí sa im. Budeme sa aj my snažiť urobiť viac pre dobro iných.“ „Oslovila ma zvlášť prednáška o tom, že k svätosti sme povolaní všetci. Aj pravdivé svedectvo manželov Petríkovcov sa ma zvlášť dotklo. Prezentácia fotografií o činnosti spoločenstva počas uplynulých 25 rokov bola veľmi zaujímavá a doplnená o vtipné komentáre,“ pripojila svoj postreh Miriam z Kežmarku.

 

Pavol Kall
(foto Daniela Polláková)