Vianočné prianie 2018

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa

do istého judejského mesta v hornatom kraji.“

(Lk 1, 39)

 

Milovaná oázová rodina, drahí priatelia!

 

Podobne ako Nepoškvrnená Panna Mária, matka Kristova a matka Cirkvi, aj my sa po tieto dni vydajme na cestu a ponáhľajme sa tomuto svetu zvestovať narodenie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nenechávajme si túto radostnú zvesť iba pre seba, ale prinesme ju všetkým ľuďom dobrej vôle, aby po tieto sväté dni nebol na našej zemi nik, kto by nepočul o príchode svojho záchrancu.

 

Milostiplné sviatky Pánovho narodenia

a mnoho požehnania v budúcom roku 2019

Vám zo srdca želá a v modlitbe vyprosuje

Váš národný moderátor

Zdenko Augustín Králik!

2%

Prihlásenie