Krst Pána

  • Vytlačiť

Srdečne vás pozdravujem z príležitostí Sviatku Krstu Pána, ktorý je patronátnym sviatkom nášho Hnutia. V tento deň slávime titul Kristus Sluha. Ježiš prijíma na seba úlohu a dielo vykúpenia. Je pomazaný Duchom Svätým. Začína verejné účinkovanie. Začína verejnú službu. Preto si v tento deň máme obnoviť rozhodnutie slúžiť. Chcem slúžiť! Je to zvolanie ktoré som povedal, keď som vstupoval do Únie kňaza Krista Sluhu (je to spoločenstvo kňazov zaangažovaných v oáze).  Chcem slúžiť - povedal som to, keď som vstupoval do združenia Diakonia Hnutia Svetlo-Život. Chcem slúžiť - stále to opakujem a obnovujem. Aj napriek tomu, že mám svoje limity. Pán mi dáva milosť a chuť a snahu byt v postoji služby. Samozrejme stále bojujem so svojím egoizmom. Ale Pán mi dáva silu a moc. Idea Krista Sluhu je časťou duchovnosti nášho Hnutia.  Mame byt zjednotení s Kristom Sluhom. Služba má byť v našom živote ako samozrejmosť. Všetci máme účasť na misii Krista, ktorý vykonáva dielo spásy. Ja vám prajem aby ste mali ochotu a radosť zo služby.

Žehnám vás.

Otec Jozef Heske