44. kongregácia zodpovedných HSŽ v Częstochowej

  • Vytlačiť

SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

44. Kongregácia zodpovedných sa uskutoční v dňoch 22.-25.2.2019 v Częstochowej.  

Heslom stretnutia je SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Táto téma nadväzuje na 40. výročie vzniku Kruciaty oslobodenia človeka. Je to nielen pripomienka a zhrnutie toho, čo sa vykonalo v oblasti vytvárania novej kultúry, ale je to aj čas na nové výzvy, ktoré stoja pred všetkými, ktorí sa identifikujú s Hnutím Svetlo-Život.

NA KONGREGÁCIU AJ NÁS SLOVÁKOV POZÝVA OTEC MAREK SEDEK, GENERÁLNY MODERÁTOR HNUTIA.

 PROGRAM 44. KONGREGÁCIE:

Piatok 22. II. 2019

18.30 – sv. omša v kaplnke PM Częstochowskiej
19.30 – 20.30 – modlitebné stretnutie (aula o. Kordeckiego)

 

Sobota 23. II. 2019.

8.00  – ranné chvály
9.00  – otvorenie kongregácie. Úvod do témy.
9.45  – ks. prof. Piotr Kulbacki: Nebojte sa! – 40 rokov KOČ.
11.00 – ks. prof. Ireneusz Mroczkowski: Výzvy spojené s prežívaním sexuality: gender, homosexualita, pornografia.

Obed prestávka
14.15 – EUCHARISTIA – bazilika jasnogórska
16.00 – ks. prof. Maciej Ostrowski: Kresťan a jeho postoj k životnému prostrediu. Ekológia človeka.
17.00 – Prehľad činností, ktoré propagujú ideu novej kultúry. Oznamy.
Večera prestávka
19.30 – Vešpery s požehnaním novoprijatých členov združenia Diakonia.

 

Nedeľa 24. II. 2019.

8.00  – ranné chvály
9.00  – Prof. Krzysztof Wojcieszek:  Ochrana pravdy v týchto časoch.
10.00  – svedectvo z Číny.
10.30 – otec Marek Sędek, generálny moderátor: Slobodní a vyslobodzujúci. Závery z Kongregácie.
11.15 – Oznamy. Listy jednoty. Zhrnutie.
Obed – prestávka.
14.00 – EUCHARISTIA – kaplnka.
16.00 – stretnutie zodpovedných za skupiny dospelých v HSŽ.

Pondelok 25. II. 2019.

8.00 – Eucharistia v kaplnke
9.30 – stretnutie kolégia moderátorov

 

Aj tento rok bude medzinárodne stretnutie HSŽ PARRESIA v dňoch 21.-22.2.2019 v centre Hnutia na ul. Dobrzynska 112/114 v Czestochowej. Viac informácií o stretnutí Parresia nájdete TU [.pdf].