SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI

  • Vytlačiť

Zdieľanie z kongregácie na Jasnej Gore v Czestochowej.

V dňoch 22.- 25.2.2019 v Czestochowej sa uskutočnila 44. Kongregácia zodpovedných Hnutia Svetlo-Život, ktorej sme sa zúčastnili za slovenskú oázu. Heslom boli slová  SLOBODNÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Táto téma nadväzuje na 40. Výročie vzniku Kruciaty Oslobodenia Človeka, ktorá sa stala odpoveďou Otca zakladateľa Božieho služobníka Františka Blachnickeho na výzvu pápeža sv. Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť  a slobodu.

 

Program kongregácie začal modlitbou prosieb k Duchu sv a piesňami chvál, aby sme boli schopní a ochotní prijímať nové výzvy. Dielo KOČ je dielom odvahy. Veď nadpis na erbe Kruciaty je NEBOJTE SA!  V dnešnej dobe je veľmi potrebná odvaha postaviť sa zvlášť proti novým ohrozeniam, ako sú gender ideológia, homosexualita a pornografia. Uvedomil som si, že sa nemôžeme stále krútiť okolo otázky Piť, či nepiť? Ako keby toto bolo hlavne v KOČ. Túto otázku dobrovoľnej abstinencie by sme mali mať už dávno poriešenú!!! A to všetci oázisti. Lebo dnes sú strašnejšie útoky zlého, strašnejšie ohrozenia manželstva, rodiny, normálnosti. Tak ako alkoholizmus je symbolom neslobody, tak abstinencia je symbolom zápasu, obety za blížnych a novej kultúry. Obrazne povedané to je základný level. Je potrebné vystúpiť do vyššieho levelu, v ktorom prebieha omnoho viac ťažký zápas o človeka, jeho dušu a hlavne o dušu dieťaťa a mladého človeka. Na kongregácii zaznela aj otázka, či výzva: rodičia bojujte o svoje deti  a ich čistotu! Všímajte si školu, kde chodí vaše dieťa. Aktívne vstupujte do rodičovského združenia. Ešte máme šancu - Vyhrať tento boj. Veď svedomie dieťaťa je tou svätou zemou, o ktorú sa bojuje. Diabol a svet chce zničiť dušu dieťaťa. Preto rodičia bojujte! Nevzdávajte sa! Buďte aktívni! Lebo keď my nebudeme aktívni, tak potom všelijakí divní ale sebavedomí „typkovia“ prídu a budú sa dovolávať na svoje právo vystúpiť v skole pod rúškom „nejakej nadácie“. Tento čas je ešte stále náš čas! Veľmi ma oslovili tieto slová. Veľmi pomáha to, že dávame svedectvo pekného života. Nie posudzovať, ale svedčiť!

Zamýšľali sme sa aj nad našim ekologickým postojom k životnému prostrediu. No to je tiež veľmi dôležitá téma nášho života. Oblasť, kde sa máme správať zodpovedne a v duchu novej kultúry. Egoizmus človeka chce zničiť aj našu matku zem. Aj my oázisti by sme sa mali k tomu postaviť zodpovedne. Spomínala sa aj integrálna ekológia srdca a ducha. Dôraz sa kládol na výpravy otvorených očí. Na snahu symbolicky pozerať okrem iného aj v liturgii.

Na stretnutí zaznela aj myšlienka aby sme obhajovali pravdu, lebo v súčasnosti sa pravda neguje. Média k tomu dosť napomáhajú. Prevláda faloš a klamstvo. Preto sa držme Božej pravdy, ktorou je sám Boh. A Ten nikdy nesklame. Iba pravda nás vyslobodí! A ešte máme sa modliť, aby sme mali zdravý úsudok. Máme vstupovať do dialógu so svetom. Máme sa angažovať v ohlasovaní pravdy.

V rámci programu zaznelo aj svedectvo oázového kňaza z Číny. Traja členovia Hnutia sa zúčastnili z tejto krajiny. Nádhera. Super. Mali ste tam byť a počúvať. Ťažko je písať perom zážitky. Boh robí veľké veci aj vo veľkej Číne a to cez dielo Hnutia Svetlo-Život.

V závere kongregácie nás generálny moderátor povzbudil. Kristus je v našom srdci a túži vystúpiť z nášho srdca a chce ísť von do sveta. Neväznime Ho, ale zvnútra Mu otvorme dvere, aby šiel k ľuďom. Totiž je veľa sŕdc, ktoré čakajú na radostnú zvesť evanjelia.

Aj tento rok bolo 24. medzinárodne stretnutie HSŽ PARRESIA v dňoch 21.-22.2.2019 v centre Hnutia v Czestochowej. Je mi veľkou cťou, že som mohol byť pri začiatkoch organizovania tohto neformálneho stretnutia  členov Hnutia z Ukrajiny, Bieloruska, Česka, Nemecka a iných krajín, kde oáza je rozšírená. Tento rok bola zastúpená aj Čína. Modlili sme sa za seba navzájom a zdieľali sme sa na tému: aké ohrozenia sú v našich krajinách a či je potrebná KOČ? Oázisti z Ukrajiny dostali za úlohu sa modliť za Slovensko a my slovenskí oázisti sa máme modliť za Česko.

Pane vďaka ti za Hnutie Svetlo-Život a za dielo Kruciaty oslobodenia človeka.

Otec Jozef, UKKS.

Štefan, moderátor KOČ.

 

Viac na: http://www.oaza.pl/po-44-kongregacji-odpowiedzialnych/?fbclid=IwAR3yomi3YWzPQ78D2Cj6UhnKqsKVihHXA4VssoLCZ4_S5sSEdUlKs7olr84

 

Snímka: JH