Pozvanie na duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia človeka

Kruciata oslobodenia človeka pozýva na duchovné cvičenia s témou:

Svätosť naša každodenná,

ktoré sa uskutočnia 10.-12.5.2019 v rekolekčnom dome v Smižanoch.

Informácie pre prihlasovanie nájdete v pozvánke [.pdf].

2%

Prihlásenie