COM 2019

Prešov, 7. –9. jún 2019

 

Piatok

18:00 sv. omša

 

Sobota

7:30 stánok stretnutia

8:00 ranné chvály

9:00 katechéza (o. Jozef Heske)

10:00 občerstvenie

10:15 delenie v skupinách

11:30 príprava na sv. omšu

12:00 sv. omša spojená s uvedením do služby moderátorky Diakonie modlitby

(hl. celebrant o. Zdenko Králik)

13:15 obed

15:00 plánovanie letných oáz

po jeho skončení stretnutie národného kruhu DC

paralelne stretnutie s mládežou a dospelými

17:30 vešpery

18:00 večera

19:00 turíčna vigília spojená s Akatistom k Svätému Duchu

 

Nedeľa

7:30 stánok stretnutia

8:00 ranné chvály s posvätným čítaním

9:00 občerstvenie

9:30 príprava na sv. omšu

10:00 sv. omša s požehnaním a rozoslaním moderátorov letných oáz

(hl. celebrant o. Peter Komanický)

12:00 obed

 

Moderátorov letných oáz prosíme, aby do 31. mája 2019 vyplnili prihlasovací formulár, ktorý obsahuje nasledovné údaje: miesto, termín, oblasť, moderátor / moderátorský pár, slúžiaci kňaz, stupeň oázy a cieľová skupina, počet animátorov a účastníkov, požiadavky.

Formulár je na tejto linke.

 

Prihlasovanie na obedy a sobotňajšiu večeru je cez nasledujúcu linku: https://doodle.com/poll/ianmn5rus2xe832v

 

Zvyšnú stravu a ubytovanie si účastníci COMu zabezpečujú po vlastnej osi, ale ak by bol s ubytovaním problém kontaktujte, prosím, o. Petra Komanického (0905 100 410).

 

Prihlásiť sa je možné do stredy 5. júna 2019

 

Teším sa na spoločné stretnutie s Vami!

 

o. Zdenko Králik, NM HSŽ

2%

Prihlásenie