Svätosť naša každodenná

  • Vytlačiť

           To bola téma tohoročných duchovných cvičení KOČ. Zišli sme sa sedemnásti, opäť v Smižanoch, v dňoch 10 -15.5.2019. Viedli ich moderátorský manželský pár  Štefan a Miriam Kleinovci a duchovný otec Jozef Heske.

Otec Jozef pripravil prednášky, vychádzal z apoštolskej exhortácie Svätého otca Františka „GAUDETE ET EXSULTATE“.  Upozornil nás na to, že svätí nemusia byť len tí ohurujúci cirkvou uznaní svätci i mučeníci, ale aj nenápadný „sused z vedľajších dverí.“ Všetci sme povolaní k svätosti. Každý z nás si máme nájsť tú originálnu a vlastnú cestu, nenapodobňovať, nepestovať „svätú závisť“.

          A tak sme sa pustili do hľadania, počas prednášok, stretnutí v malých skupinkách, srdečných vzájomných rozhovoroch, stánkoch stretnutia, modlitieb, sv. omší a adorácie. Zdieľania boli  priateľské, hlboké a silné, zhodli sme sa, že nič nenahradí živé slovo . Počas duchovných cvičení sa vraciame k žriedlu, prameňu, ktorý je zahádzaný špinou, lístím, očisťujeme ho a  zažívame krásu osobnej viery  s KRISTOM. A asi to tak je, lebo kým otec Jozef hovoril, že svätosť charakterizuje radosť a zmysel pre humor, radosť narastala aj pri spoločnom stole, dokonca najviac, keď sme sa bavili o pohrebnom spolku, ktorý nám predstavili naše veselé členky zo Smižian.

Podľa Svätého Otca Františka svätosť charakterizuje:

  • Znášanlivosť, trpezlivosť, tichosť
  • Radosť a humor
  • Smelosť a odvaha
  • Zmysel pre spoločenstvo
  • Neustála modlitba

Toto a mnohé iné sme podrobnejšie rozoberali, uvedomovali si, že kresťan nemôže byť  mrzutý pesimista so zamračenou tvárou, lebo naša radosť je v Pánovi, je to vnútorná istota, pokoj plný nádeje. Že svätosť je normálnosť a veselosť, každý má a môže byť svätý, máme miesto v nebi  a tešíme sa na to, NEBO JE NÁŠ CIEĽ !

Jedna účastníčka pekne a jednoducho povedala : „Bohu vďaka, že Pán Boh ráta aj s nami, menšími svätými“. S takýmito pocitmi, chuťou byť svätí sme sa v nedeľu porozchádzali , vyzbrojení zásadami  vnútorného života otca Františka Blachnického , ako na to:

  • Túžiť po svätosti
  • Nepochybovať o Ježišovej láske
  • Všetko cez Máriu.

Tak nám Pán Boh pomáhaj a všetkým, od organizátorov až po perfektné kuchárky, Pán Boh zaplať.

 

PS:  My ženy odchádzame s kvetinami v rukách, je deň matiek. Otec Jozef nám ich podáva so slovami:  „BUĎ DOBROU MAMOU!“

        Možno tieto tri slová sú  práve pre mňa spôsob, ako mám prežívať svoju svätosť.

                                                                                   

Zuzana Medvecká

Napísané dňa 25.5.2019