Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz

  • Vytlačiť

V turíčny víkend  7.- 9.6.2019 sa uskutočnila v centre Hnutia Svetlo-Život na Kalvárii v Prešove Centrálna Oáza Matka – Matka všetkých oáz, ktorá je začiatkom a vstupom do letného duchovného programu.

V sobotu zaznela katechéza kňaza  Jozefa Heskeho na tému Vyslobodení a vyslobodzujúci, ktorá je heslom nového oázového roka. Téma je vyhlásená z príležitosti 40. Výročia ohlásenia diela Kruciaty oslobodenia človeka.  Počas sv. omše celebrovanej národným moderátorom o. Zdenkom Králikom  bola uvedená do služby moderátorka Diakonie modlitby Alenka Jancurová. 

Plánovali sa aj letné duchovné programy. Veríme, že Pán požehná oázové rekolekcie pre rodiny pod názvom Oáza rodín I., II. a III. stupňa. Ďalej sú to duchovne podujatia pre deti a mládež: Oáza Božích deti, Oáza novej cesty, Oáza nultého stupňa a Oáza nového života I. a III. Stupňa.   Plánujeme aj program Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia, Oázu animátorov evanjelizácie, Biblickú školu a Oázový letný tábor. V sobotu večer patril modlitebnej vigílie, pri ktorej sme sa modlili k Duchu svätému a prosili ho o svetlo a silu zhora pre účastníkov a slúžiacich na letných programoch.

Pri nedeľnej sv omši slávenej otcom Petrom Komanickým, moderátorom centra boli odovzdané sviece zodpovedným za oázové duchovne cvičenia.  Prosíme o modlitby za letné oázy, za všetkých účastníkov a zodpovedných. Vyprosujme Božie milosti a ochranu pre čas rekolekcií.

 

 

Napísal: Jozef Heske

 

Text katechézy na stiahnutie tu [.pdf].

Nahrávka katechézy na stiahnutie tu [.m4a].

Nahrávka homílie na stiahnutie tu [.m4a].