10 rokov centra Hnutia Svetlo-Život na Ukrajine

  • Vytlačiť

Už vo februári tohto roku sme dostali pozvánku na jubilejné stretnutie vďakyvzdania za oázové centrum u našich východných susedov. Išli sme ja a Marcel z Košickej oblasti. Podujatie bolo v sobotu 22.6.2019 v Gvardijsku (diecéza Kamienec Podolská).

Našu účasť na tomto podujatí vnímame ako poďakovanie za to, že tento rok ukrajinskí oázisti sa modlia za našu slovenskú oázu. Okrem toho sa roky stretávame v Czestochowej na medzinárodnom stretnutí Hnutia. Viac ráz sme boli v Gvardijsku, kde boli rôzne podujatia pre mládež a kňazov. Naše Hnutie má aj medzinárodný rozmer, na čo nemôžeme zabúdať. K tomu prispieva aj Misijná diakonia HSŽ, ktorá robí veľmi dobrú robotu nielen na Ukrajine, ale aj v Afrike, Ázii a Južnej Amerike. Ďakovné stretnutie začalo piatkovým večerom, kde sme sa vzájomne predstavili. Okrem miestnych ľudí prišli aj z Poľska a nemeckého Carlsbergu. V sobotu sme sa stretli kňazi, aby sme sa vzájomne povzbudili. Ako je potrebné, aby sa kňazi stretávali a zdieľali sa skúsenosťami zo života a služby. Vrcholom ďakovného stretnutia bolo slávená sv omša v miestnom farskom kostole. Po sv. omši sa uskutočnilo zasvätenie sa Panne Márii, Nepoškvrnenej Matky Cirkvi. Vzájomné zdieľanie, spoločné stolovanie, debaty, prechádzka, modlitby napomohli k tomu aby stretnutie bolo príjemným časom, za čo sme Pánu Bohu vďační. Centrum slúži nielen pre domáce oázové skupiny mládeže a rodín, ale aj pre iné spoločenstvá a pastoračné farské aktivity. Centrum je totiž späté s farnosťou, na ktorej území sa nachádza. Uvedomili sme si okrem iného jednu vec, že je dôležité, aby sme boli spolu a aby sme sa osobne stretávali. Takéto stretnutia sú dobrým miestom pre inšpiráciu aj v našej službe, výmenou skúseností pozitívnych ale aj negatívnych. Môžeme takto rásť a budovať naše spoločenstvá a stavať na skúsenostiach iných. Každý národ, každá národnosť má svoje špecifiká, vlastné prvky, každé spoločenstvo sa rozvíja v rôznych podmienkach ale Boh dokáže vybudovať svoje dielo všade tam, kde si povolá k službe svojich verných. Centrum HSŽ v Gvardijsku je znakom obetavosti, odriekania a spolupatričnosti mnohých spoločenstiev.

Otec Jozef, UKKS

 Marcel, DC HSŽ Košice