1979 – 40 – 2019

  • Vytlačiť

Na prelome júla a augusta tohto roku uplynie 40 rokov od konania prvej oázy na Slovensku. Majúc na pamäti našu povinnosť byť vďačný Bohu za všetky jeho dobrodenia sa chceme aj my dobrému Bohu poďakovať za 40 ročnú prítomnosť charizmy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, a to celoslovenským ďakovným dňom spoločenstva, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra 2019 v Smižanoch.

Deň predtým sa uskutoční celonárodné stretnutie oázovej mládeže.

 

Všetci ste preto do Smižian srdečne pozvaní! Teším sa na spoločné stretnutie s Vami!

 

o. Zdenko Králik, NM HSŽ

 

Bližšie informácie a spôsob prihlasovania budú zverejnené v najbližších týždňoch.