X. celoslovenská púť k hrobu otca Františka

  • Vytlačiť

HNUTIE SVETLO-ŽIVOT NA SLOVENSKU  

a

KRUCIATA  OSLOBODENIA ČLOVEKA  

 

pozývajú na

X. celoslovenskú púť

k hrobu Božieho sluhu otca Františka Blachnického, zakladateľa HSŽ a KOČ

v poľskom Kroscienku nad Dunajcom 

dňa 31. 8. 2019.

 

Téma:  

VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI

Program:

09,30 hod

úvod púte  a  modlitba chvál v dolnom kostole

 

10,30 hod

Katechéza, svedectvo                    

12,00 hod

prestávka na obed, chodník CESTA NOVÉHO ČLOVEKA, osobné stretnutia a debaty, ...

14,30 hod

moderovaná ADORACIA

15,30 hod

príprava na sv. omšu.

16,00 hod

SLÁVENIE SV. OMŠE

               záver púte

V programe bude  modlitba, svedectvo,  adorácia, SV.OMŠA, chodník Cesta Nového Človeka, voľný čas na rozhovory, stretnutia... 

OSLAVUJEME 40. VÝROČIE KOČ Pozn.:jedlo a nápoje z vlastných zásob