Pozvanie na ZLET 2019

„lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ (Lk 1, 49)

 

Drahá oázová rodina! Srdečne Ťa pozývam na ZLET - stretnutie (nielen) zodpovedných za letné oázové rekolekcie. Chceme si vzájomne vydávať svedectvo o veľkých veciach, ktoré urobil v našich životoch Ten, ktorý je mocný, a tak sa aj povzbudiť vo viere. Stretnutie, otvorené naozaj pre všetkých oázistov, sa uskutoční vo štvrtok 29. augusta 2019 v centre HSŽ na prešovskej Kalvárii, a to s nasledovným programom:

 

09.00 Ranné chvály

10.00 Hodina svedectiev

12.00 Eucharistia

13.30 Obed

15.00 Stretnutie CDJ

 

S úctou a v modlitbe Zdenko Králik, NM HSŽ na Slovensku

 

Vašu účasť nahláste, prosím, do utorka 27. augusta (vrátane) na https://doodle.com/poll/m2r3ixkk2ykg26qw

Inšrukcie pre moderátorov letných oáz a iných programov nájdete TU.

2%

Prihlásenie