Jubilejná X. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu Božieho služobníka otca Františka Blachnického

Dňa 31. 8. 2019 sa uskutočnila jubilejná X. Celoslovenská púť HSŽ a KOČ k hrobu zakladateľa Božieho služobníka otca Františka z príležitosti 40. výročia založenia diela Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ). Púť sa zorganizovala v spolupráci s moderátormi diakonie oslobodenia pod heslom formačného roka:  VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI. V diele KOČ ide o duchovný zápas o slobodu a dôstojnosť človeka. KOČ má tri piliere: modlitba, evanjelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie ako obety lásky za blížneho.

Pútnikov do Kroscienka prišlo v hojnom počte od Bratislavy, Trnavu cez Žilinu až po slovenský východ. Začiatok púte prirodzene začal modlitbou k Duchu sv., ktorého sme prosili, aby nás všetkých prítomných naplnil svojou láskou a mocou. Pri chválach sme oslavovali Boha za dielo Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) a dielo Kruciaty oslobodenia človeka. Zážitkom pre všetkých prítomných bolo svedectvo pani Stanislawy, živého svedka a priameho spolupracovníka Božieho služobníka otca Františka. Vidieť a počuť človeka, ktorý priamo poznal Zakladateľa a bol jeho blízkym pomocníkom, tak to je veľký Boží dar. Zazneli aj svedectvá o Božom dotyku cez príhovor Božieho služobníka otca Františka Blachnického. Veríme, že aj to prispeje k tomu, aby Zakladateľ HSŽ a KOČ bol čím skôr povýšený na oltár. 

Účastníci púte mali možnosť lepšie spoznať medzinárodné centrum Hnutia,  v ktorom pôsobil otec F. Blachnicki. Zvlášť novozriadený náučný chodník CESTA NOVÉHO ČLOVEKA priblížila podstatu charizmy Hnutia.

Duchovný program pokračoval moderovanou adoráciou  vo svetle témy Vyslobodení a Vyslobodzujúci. Vrcholným bodom celej púte bola slávená sv. omša, ktorú celebroval otec Zdenko Králik, národný moderátor HSŽ, ktorý sa v homílii zastavil pri troch smerovkách nového človeka – Ježiš Kristus, Nová Kultúra a Cirkev. Na záver sv. omše zaznela spoločná modlitba za blahorečenie kňaza Františka.

Boží služobník, otec František Blachnicki prihováraj sa za našu cirkev na Slovensku a za jej duchovnú obnovu.

Napísal: Jozef Heske

 

Reportáž z púte [.mp3]

 

2%

Prihlásenie