Správa a foto z celoslovenského dňa spoločenstva

Nedeľa 29.9.2019 bola ďakovným dňom národného dna spoločenstva Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) na Slovensku. Deň pred tým v sobotu bolo národné stretnutie oázovej mládeže. Takmer 500 členov a sympatizantov Hnutia sa zúčastnilo celoslovenského podujatia.

Stretnutie sa uskutočnilo vo farnosti Smižany z príležitosti 40. Výročia prvej oázy na slovenskom území. Účastníkov stretnutia privítali moderujúci Otília a Kristián. Spoločenstvo ON zo St Ľubovne hudobne viedlo prítomných ku chvále Boha za dar Hnutia a jeho charizmu Svetlo-Život. V prednáške Veroniky Kováčikovej zaznel historický prehľad činnosti Hnutia, ktoré je stále živé a životodarné. Manželia Falisovci z Košíc dali svedectvo o svojej oblasti a aktívnom oázovom spoločenstve rodín. Zodpovední za rodinnú vetvu HSŽ Domáca Cirkev manželia Paraličovi a otec Kristián vo svojom príhovore poukázali na veľký význam charizmy rodiny pre súčasnosť a budúcnosť. Otec Zdenko Králik, Národný moderátor Hnutia vyzdvihol prítomnosť mládeže v HSŽ a jej vklad do obnovy cirkvi. 

Veľký darom k 40. Jubileu Oázy na Slovensku je nová publikácia VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI (súhrn kázni a prednášok zakladateľa Františka Blachnického na tému Teológia oslobodenia), ktorá bola uvedená do života. Prekladateľkou bola Zuzka Vaščáková a  michalovské vydavateľstvo misionárov CSsR sa postaralo o tlač a distribúciu. Zuzke a o. Milanovi Zálehovi sme veľmi vďační. Vrcholom národného dňa spoločenstva bola slávená svätá omša vo svätyni Božieho milosrdenstva, pri ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol otec Jacek Herma, poľský kňaz pôsobiaci v nemeckom Carlsbergu, kde pôsobil Boží služobník otec Blachnicki, zakladateľ HSŽ. Tento kňaz bol účastný na prvej slovenskej oáze ako animátor poslaný samotným Zakladateľom. 

Pri sv. omši vstúpili do združenia Diakonia HSŽ ďalší noví členovia manželia Paraličovci, Michal Okál ml. a František Duračinský. Miestnym otcom palotínom, zvlášť o. Adamovi, farárovi a domácim členom smižanskej Oázy (najmä Dominikovi a Klaudii i ďalším zodpovedným za sobotu) ďakujeme za výbornú organizáciu stretnutia a ešte vybornejší guľáš. 

Druhá časť programu dňa spoločenstva patrila oceneným bývalým a súčasným členom Hnutia za ich službu pre spoločenstvo: Peter Václavik, otec Michal Zamkovský, Marián Kováčik, otec Peter Komanický, otec Jozef Heske, Margita Bodnovičová, manželia Ľudmila a Miroslav Murckovci, Majka Muchová, Veronika Kováčiková, Mery Polačková a sestra Helena Torkošová. Aj vo svedectvách za mládež, spoločenstvo Kruciaty oslobodenia človeka a samotné Hnutie zazneli slová o veľkej Božej láske, ktorá sa dotýka života ľudí stretávajúcich sa s dielom Božieho služobníka otca Františka Blachnického. Stretnutie pozdravili aj hostia z Poľska, manželský pár ktorý bol dlhé roky zodpovedný za uvádzanie programu v slovenskej DC. Korunka Božieho milosrdenstva a záverečné požehnanie zavŕšili celoslovenský ďakovný deň spoločenstva Hnutia Svetlo-Život. Aj tento deň spoločenstva bol ovocím služby aj diakonie modlitby. Vďaka Alenka! 

Bože ďakujeme Ti za Božieho služobníka Otca Františka Blachnického a za dielo Hnutia Svetlo-Život na Slovensku! Otec Blachnicki, prihováraj sa za nás, aby sme ešte viac boli živí a životodarní. Amen. 

Národný deň spoločenstva: https://photos.app.goo.gl/ChNFKLMxMJMkMNXQ6

Celoslovenské stretnutie oázovej mládeže: https://photos.app.goo.gl/zHfbAs7hf7psyZUw5

2%

Prihlásenie