Výzva generálneho moderátora: Neplánované

  • Vytlačiť

Pochválený Ježiš Kristus!

 

Je to asi prvýkrát čo sa obraciam na vás – na všetkých členov HSŽ, ktorí ste zaangažovaní s prosbou o spropagovanie filmu. Tento film vstupuje už do kín je výnimočný a jeho šírenie je v úplnom súlade s charizmou a dielom, ktoré šírime v rámci Kruciaty oslobodenia človeka. Veľmi naliehavo prosím a vyzývam o podporu tohto filmu na všetkých linkách: oblastné stránky, Facebook, WhatsApp, Messenger, smsky a pod.

Generálny moderátor Marek Sendek

 

 

TRAILER FILMU „Unplanned“

Nájdete ho na link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ReO16yA_YGY&feature=share

 

KRÁTKY OPIS

Abby Johnsonová sa stala sa jednou z najmladších riaditeliek kliniky Planned Parenthood w USA. Bola spoluzodpovedná za vykonanie vyše 22 000 aborcií. Bola hlboko presvedčená o správnosti toho, čo robila. Až jedného dňa uvidela niečo, čo všetko zmenilo.

 

SILA FILMU
“Neplánované” hovorí o téme, ktorá najviac dnes polarizuje spoločnosť a ukazuje na pozadie aborcií. Sila filmu je veľmi veľká, pretože ukazuje na dramatickú premenu ženy, ktorá bola najprv v štruktúrach a budovala aborčnú kliniku  Planned Parenthood, a neskôr sa stala jednou z najúspešnejších osôb, ktoré bránia život. 

 

Film sa najskôr premietal v USA a bola snaha ho zablokovať. Búrka, ktorú spôsobilo zablokovanie reklamy, ako aj neskoršie distribučné problémy spôsobili diskusiu o súčasnej cenzúre, ktorá došla až po americký kongres.
Došlo do situácie, že dievčatá mohli zabiť deti  a nesmeli vidieť film. Kontá, ktoré propagovali a šírili film, boli blokované.

 

Napriek tomu zožínal filmový aj ideový úspech.

 

Veríme, že film je film je šancou, aká tu doteraz nebola. Šancou k tomu, aby sa pohli srdcia tých, ktorí sú prívržencami interrupcie, alebo nemajú svoj názor na túto tému.
o. Marek Sendek, generálny moderátor HSŽ

                                - krátené -


PREMIÉRA FILMU

Ešte nevieme kedy a či bude premiéra filmu v našich kinách (vyvíjajú sa snahy o  to), ale kriticky dôležitý je prvý týždeň od dátumu premiéry. Ak film zožne úspech, obráni sa a filmový biznis ho podporí. Ak nie, stratí šancu a jeho miesto zaujmú iné tituly. 
(Píšem to z dôvodu, lebo je množstvo ľudí, ktoré by na film išli, ale nevedia, aké je dôležité to urobiť v prvom týždni. Okrem toho nemajú problém zorganizovať aj iných.) 

 

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?


O. generál kladie na srdce všetkým nám -  „novým ľuďom“, aby sme šírili „novú kultúru“ aj tým, že podporíme svojou účasťou, či zorganizovaním, alebo pozvaním iných do kín na jeho premiéru. 

Bude to aj evanjelizácia nášho okolia veľmi nenásilným a prijateľným spôsobom. Je dôležité, aby sa čo najviac osôb dozvedelo o tomto filme. 

Je potrebné klásť dôraz na účasti v kinách v prvom týždni. Je to jedno, či to budú malé skupinky z farnosti, kruhov, spoločenstiev, priateľov, dôležité je vypredať kinosály. Kresťania musia dať signál, že chcú vidieť v kinách a TV hodnotné filmy.  Diakonia modlitby nech podporuje tento úmysel výnimočnou modlitbou.


Na záver ešte pripájam linky, ktoré vám môžu byť užitočné:

 

INE GRAFICKÉ MATERIÁLY 

https://www.nieplanowanewpolsce.pl/wsparciepromocyjne

 

INŠPIRATÍVNE LINKY:

Lista kin: http://www.rafaelfilm.pl/nieplanowane/#Lista-kin 

Trailer filmu: https://www.youtube.com/watch?v=3D9arPJe-sE&t=1s

Materiały promocyjne do pobrania: https://www.nieplanowanewpolsce.pl/wsparciepromocyjne 

Instrukcja jak zorganizować pokaz: https://www.nieplanowanewpolsce.pl/zorganizujpokaz

 

(Preložil o. P. Komanický)