Formačný víkend Združenia Diakonia HSŽ

  • Vytlačiť

Je potrebné, aby sa Cirkev príliš nezameriavala na seba, ale predovšetkým odrážala Ježiša Krista. To znamená s pokorou uznať, že niektoré konkrétne veci sa musia zmeniť, a preto je potrebné, aby zachytila vízie, ba aj kritiku mladých. (CHV 39)

Christus Vivit - Kristus žije

V duchu tejto kerygmatickej výzvy, ktorú zvolil sv. otec František za názov exhortácie, ktorú vydal v marci 2019 ako dokument inšpirovaný biskupskou synodou o mládeži v októbri 2018 v Ríme pozývame všetkých členov Združenia Diakonia HSŽ na Slovensku na formačný víkend v dňoch 8.-10.11.2019 do bývalého kňazského seminára v Badíne (okr. Banská Bystrica) s pozvaným hosťom o. Dominikom Markošom, farárom farnosti Sliač.