2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Diakonia Hnutia Svetlo – Život na Slovensku, budete potrebovať nasledovné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane

Na prebratie

Údaje do formulárov

  • Obchodné meno (názov): Diakonia Hnutia Svetlo – Život na Slovensku
  • Adresa: Slávičia 14, 08001 Prešov
    IČO: 42088062
    Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
    IBAN: SK84 7500 0000 0040 1096 8128

Za podporu vyslovujeme Pán Boh zaplať.

2%

Prihlásenie